Maandelijks archief: maart 2011

Helende engelenvisualisatie voor Japan

Nieuws over de toestand in Japan confronteert ons met de onbeheersbare kracht van de natuur, de veerkracht van de mens en het riskante gebruik van de voorzieningen op aarde.

Deze 3-in-1 ramp van aardbevingen, tsunami en atoomramp treft de mensen en levende wezens van Japan op intense wijze.

Wij kunnen een klein steentje bijdragen aan de heling van Japan en haar bevolking door licht te sturen en de engelen aan te roepen om assistentie te verlenen aan het getroffen gebied. Je kunt dit doen wanneer je wilt, maar als het mogelijk is zou het mooi zijn dit met zijn allen op dagelijkse basis te doen.

Helende visualisatie

 1. Ga rustig zitten op een plaats waar je niet gestoord wordt.
 2. Je kunt een kaartje van Japan in handen nemen of op je altaar leggen.
 3. Steek een kaarsje aan met de intentie dat deze heling voor het hoogste goed zal zijn voor Japan, haar bevolking en de wereld.
 4. Sluit vervolgens je ogen en  haal drie keer langzaam en diep adem.
 5. Vraag aartsengel Michael je te beschermen tijdens je helende werk door zijn diepblauwe mantel van bescherming om je heen te leggen.
 6. Vraag hem vervolgens naar Japan te gaan en alle kernreactoren te omhullen met gouden coconnen van beschermend licht die de atmosfeer en de aarde beschermen. Vraag hem de problemen met de reactoren te verhelpen.
 7. Vraag aartsengel Rafael en zijn helende engelen om de gewonden te helen en ondersteunen. Zie voor je hoe zijn heldergroene smaragden licht te mensen, dieren en natuur van Japan omhult en doordringt en overal vrede, harmonie en heling brengt.
 8. Vraag aartsengel Chamuel te zorgen dat overlevenden tijdig gevonden worden, zodat zij gered kunnen worden en genezen van hun kwetsuren.
 9. Vraag nu aartsengel Azrael alle zielen die de ramp niet hebben overleefd op zachte en liefdevolle wijze naar het Licht te brengen en vraag hem en zijn engelen de nabestaanden te troosten en ondersteunen.
 10. Vraag aartsengel Ariel de natuur in Japan te beschermen en helpen herstellen van al het natuurlijke en onnatuurlijke geweld.
 11. En vraag tot slot aartsengel Jofiel om het proces van herstel en opruimen van alle puin te ondersteunen om weer schoonheid te scheppen in het land.
 12. Dank  alle engelen en aartsengelen voor hun hulp en vraag ze je seintjes te sturen op jouw pad, die je duidelijk kunnen maken hoe je verder bij kunt dragen aan de heling van Japan en de planeet.

Laten we hopen dat deze ramp leidt tot een vloedgolf van compassie, liefde en inzicht in de wereld.

Liefde en licht,

Cathelijne

Het Tijdperk van Bewust Gewaarzijn en Zelfmeesterschap

Maart 2011 * LM-3-2011

Aartsengel Michaël via Ronna Herman

Geliefde meesters, in het begin was ieder van jullie één der Heilige Onwetenden, een stralende Vonk van de Opperste Schepper. Toen het jullie beurt was om naar buiten te treden en te ontwaken, werden jullie je plotseling bewust van jullie goddelijkheid als een fragment van AL DAT IS. Vervolgens kwam het schokkende besef van jullie eigen bewuste IK BEN Aanwezigheid als een geïndividualiseerd facet van de Schepper. Dit ontwaken van Zielen heeft voortgeduurd op elk niveau, in elke dimensie van de Schepping, en duurt nog steeds voort, aangezien Grote Wezens van Licht naar voren treden om eindeloos nieuwe melkwegen, zonnestelsels, planeten en werelden te scheppen.

In deze bijzondere tijden is er in verschillende mate een groot, innerlijk transformatieproces gaande in elke Ziel op Aarde. Persoonlijk ervaren jullie een zuiveringsproces alsook een aanpassing en verruiming op verschillende gebieden van jullie fysieke, mentale, emotionele en etherische lichamen, veranderingen die noodzakelijk zijn om de steeds toenemende trillingsfrequenties te verdragen en te integreren die nu de aarde bestoken.

Er is een immer toenemend aantal energievelden van bewustzijn die openstaan voor jullie, het Sterrenzaad. Net zoals het Schepperslicht voortkomt uit de kosmische bron van Licht om te worden gebruikt door de Elohim en de Bouwers van Vorm, is dit verheven Licht beschikbaar voor diegenen van jullie die nu zijn afgestemd op ten minste de hogere vier- en lagere vijfdimensionale frequentiepatronen.

Iedere ster in de melkweg is een verbindingspunt van trillingsfrequenties. Ieder persoon functioneert als een levende ster met het vermogen om harmonieuze frequentiepatronen te ontvangen en door te geven overeenkomstig zijn/haar niveau van bewustzijn. Deze frequenties worden jullie Zielenlied genoemd.

Jullie zeven hoofdchakra’s kunnen worden vergeleken met zeven elektrische batterijen of zeven dynamische krachtcentra in het fysieke voertuig. Jullie trekken naar deze zeven krachtcentra de specifieke kwaliteiten, eigenschappen en deugden aan van de zeven Stralen van Godsbewustzijn via de Straling van de zeven grote aartsengelen die de mensheid overschaduwen. De manier waarop jullie deze energieën gebruiken bepaalt jullie Energetische Blauwdruk en jullie Zielenlied. Jullie supergevoelige, ontwaakte medemensen voelen jullie trilling en kunnen onderscheiden of die weldadig of disharmonisch is.

De prachtige en nooit aflatende engelen van het Devarijk richten zich op de schepping van vorm onder leiding van de Elohim en hun grote groep Bouwers van Vorm. Ieder van jullie moest een leerlingschap ondergaan bij deze Meesterbouwers opdat jullie vakkundig zouden worden in het kneden en scheppen van een grote verscheidenheid van dingen van lichamelijke aard. Op de hogere niveaus van het universele Licht leek het een vrij eenvoudig proces te zijn om datgene te kneden en te scheppen wat je wilde manifesteren. Dat komt omdat jullie functioneerden in het domein van zuivere gedachte waar geen vervormingen of negativiteit waren om de zaadgedachten te besmetten die voortkwamen uit jullie Heilige Geest, en ook omdat jullie gebruik maakten van de maximale hoeveelheid Schepperslicht die altijd voor jullie beschikbaar is in de ervaring binnen dit universum. Het wordt steeds moeilijker om de zuivere zaadgedachten van manifestatie vast te houden op ieder lager niveau of lagere dimensie omdat jullie je afsplitsen in steeds meer Vonken / Fragmenten van Godsbewustzijn. Is het dan verwonderlijk dat de mensheid zo lang heeft geworsteld om datgene te manifesteren wat nodig en gewenst is tijdens het bestaan in de beperkende, vervormde drie-/vierdimensionale werkelijkheid?

De engelen van het Devarijk zijn dragers van Kosmisch Heilig Vuur en zouden Heilige Vuurwezens genoemd kunnen worden. Zij zijn werkzaam vanuit het Etherische Niveau van bestaan en zijn de doorgevers van de Metatronische Lichtsubstantie van dit universum, die voortdurend straalt vanuit het hart van onze Vader/Moeder God. Van de grootste Deva-engelen, die de bergen, oceanen, grote wouden en meren onderhouden, tot de kleinste Elementalen die levenskracht sturen naar de bomen, bloemen en elk blaadje of grassprietje, al deze prachtige wezens van Goddelijke Essentie leveren onder leiding van de Elohim de kosmische stromen van levenskrachtenergie voor ieder facet van de schepping die niet is gezegend met een Ziel en het IK BEN-bewustzijn van Zijn. Een Vonk van de Essentie van de Opperste Schepper is in Alle dingen, van het grootste tot het kleinste.

Jullie moeten oude, beperkende, op angst gebaseerde frequenties loslaten en hen vervangen door het juiste niveau van Godsbewustzijn en de universele wetten die jullie zullen helpen op jullie huidige weg van verlichting. Het is een stappenproces en kan niet worden verhaast. Het is het ego dat voortdurend meer informatie verlangt, met name dramatisch of sensationeel nieuws of openbaringen, terwijl er meestal geen verlangen is om de informatie te integreren of te gebruiken. Echter, gedurende deze kritische tijden van versnelde verandering en evolutie, is er een Goddelijke Dispensatie gegeven om de eisen iets te verzachten en het proces te versnellen van het onthullen van de hogere Universele Wetten en Kosmische wijsheid om de mensheid te helpen op het pad van ascensie.

Het is altijd een langzaam proces geweest van de regels, richtlijnen en vereisten leren voor elke stap op het pad. Kwaliteiten, eigenschappen en kennis moeten worden geïntegreerd en geperfectioneerd opdat de hogere waarheden deel gaan uitmaken van wie je bent. Wanneer je je nieuwe waarheden uitdraagt als een natuurlijk deel van je Wezen, wordt de wijsheid, vergaard door die kennis, opgeslagen voor toekomstig gebruik in het facet van je Hogere Zelf dat verblijft op het Oorzakelijke Niveau van het bestaan. Deze wijsheid wordt een permanent deel van je IK BEN-bewustzijn. Je moet begrijpen dat je IK BEN-Aanwezigheid een grote bron is van Licht en Schepperswijsheid; echter, jij en al de Fragmenten van je Hogere Zelf in dit universum bevatten de wijsheid en ervaring die zijn verzameld tijdens je vele verblijven en grote ervaringen in tijd en ruimte. Alle positieve ervaringen, successen en wijsheid die zijn verkregen tijdens al je levens in de ervaringen van dit universum zijn opgeslagen in je Oorzakelijke Geest. Wanneer je Energetische Blauwdruk een bepaald frequentieniveau bereikt, ga je automatisch gebruik maken van de gaven/informatie/wijsheid die zijn opgeslagen in je Heilige Geest en ook in de geest van je Hogere Zelf die verblijft op het Mentale Oorzakelijke Niveau. Onthoud, het is van vitaal belang dat je alle nieuwe informatie/kennis filtert via je eigen geweten en bewustzijn.

De vele voordelen van de cursuslessen IK BEN Meesterschap die wij vele jaren geleden doorgaven aan onze boodschapper, waren bedoeld je te helpen het proces te versnellen van terugkeren naar evenwicht en harmonie in je vier lagere lichaamssystemen (Beschikbaar in onze studiehandleiding JE BESTEMMING VORMGEVEN en via onze webinar, IK BEN Meesterschap klassenreeks. RH). Het heeft jullie vele eeuwen gekost om de vervormde energieën te belichamen die jullie nu bij jullie dragen. Echter, dit is een tijd van wonderen, en er was een andere speciale Goddelijke dispensatie gegeven door onze Vader/Moeder God, waarbij elke inspanning die jullie leveren om terug te keren naar Zelfmeesterschap zal worden vergroot en versneld in deze prachtige evolutionaire tijden van ascensie. Zelfmeesterschap wordt altijd verkregen door het proces van je bewustzijn verhogen en je capaciteit vergroten om meer Goddelijke Lichtsubstantie te integreren en uit te stralen. In het proces zul je een wegbereider worden en een Werelddienaar vervuld van hartelijkheid voor alle Wezens terwijl je onvoorwaardelijke Liefde/Licht uitstraalt naar de wereld.

Je bewustzijn zal geleidelijk aan groter worden en de hele mensheid en de Aarde omvatten, alsook het zonnestelsel, de melkweg en het universum. Niet langer kan je primaire focus gericht zijn op het kleine zelf alleen. Jullie uiteindelijke doel is een galactische bewoner worden en uiteindelijk een universeel Wezen van Licht. Verruiming van bewustzijn geeft je de middelen om gebruik te maken van hogere, meer complexe informatie. Dit geeft het vermogen om steeds meer deugden, kwaliteiten en talenten te integreren van onze Vader/Moeder God. In de drie– en vierdimensionale omgeving heersen de menselijke emoties. Op de hogere niveaus van de vierde dimensie en de lagere niveaus van de vijfde dimensie heersen de mentale aard/vermogens die worden overschaduwd door de zuiverheid en verlichting van de Heilige Geest, het Heilige Hart en het Hogere Zelf.

Geliefde harten, lees niet slechts de diepzinnige woorden die wij jullie geven, zoals hieronder. Bestudeer ze en onthoud ze, want in deze woorden van wijsheid zijn kritische factoren die je wilt gebruiken wanneer je je meesterschap van het Zelf perfectioneert, en wanneer je wordt geroepen om je welverdiende wijsheid te delen met anderen.

 • Een meester zoekt zijn/haar hoogste waarheid en draagt deze vervolgens uit naar zijn/haar beste vermogen.
 • Een meester leert de wereld en haar grote drama te aanschouwen vanuit een hoger gezichtspunt. Dit wordt plooibaar wanneer je van de lineaire tijdlijn overgaat in de spiraliserende, pulserende trillingspatronen van de hogere dimensies.
 • Een meester is bedreven in het manipuleren van energie, altijd voor het hoogste goed. Hij/zij verblijft in een spiraal van harmonieuze, spirituele krachten.
 • Ascensie is geest– en Zielsverruimend, eeuwig overgaand van de ene staat van verhoogd bewustzijn naar de volgende.
 • Jullie hebben een tijdperk betreden van bewust gewaarzijn. Een bewust gewaar zijn van en ontwaken tot de wenken van je Zielzelf zijn de eerste stap in het bereiken van Zelfmeesterschap.
 • Een meester weet wanneer te spreken en wanneer te zwijgen. Een meester is duidelijk in zijn/haar rede. Voortdurend gekwebbel in de geest en zinloos geklets verstoren de rust van je auraveld. Je dient de harmonieuze, hogere golffrequenties van Licht in alle dingen te zoeken.
 • Kennis alleen doet scheiden. Wijsheid en het gewaar zijn van de Ziel doet verenigen.
 • Als ingewijde op het Pad verhoog je voortdurend je capaciteit voor Schepperslicht.
 • Wanneer je enig facet van je Goddelijkheid ontkent, ontken je je Goddelijke heelheid.
 • Het universum vormt en definieert Zichzelf steeds opnieuw via de impulsen / verlangens van de Opperste Schepper en onze Vader/Moeder God. Het is het verlangen van de Opperste Schepper om individualiteit te ervaren door Zichzelf te splitsen in een onvoorstelbaar aantal grotere en kleinere Vonken van bewustzijn.
 • Het Omniversum is vol met dansende, stromende, versmeltende en scheidende fragmenten / Goddelijke Vonken. De Schepper is levend en bewust in ieder en elk van deze fragmenten, ongeacht hoe groot of hoe klein.
 • De Ruimte is een entiteit in zichzelf, wachtend om geprogrammeerd of gekneed te worden in oneindige mogelijkheden.

VRAAG: Hoe weten we of we etherische tranen hebben? Als we die hebben, hoe weten we waar die zijn en hoe kunnen we ze helen?

Etherische tranen helen in het auraveld is een proces dat begint zodra je meer van je Zielzelf begint te integreren. Een van de grote voordelen, naarmate je steeds meer hogere frequentie-energieën gaat integreren in je fysieke voertuig en je chakrasysteem in evenwicht en harmonie gaat brengen, is dat alle etherische tranen die je hebt, beginnen te helen. Vaak ondervind je fysieke ongemakken op plekken waar tranen zijn of etherisch littekenweefsel in je auraveld. De meeste etherische tranen bevinden zich in de gebieden van de lagere drie chakra’s, tegenover het hartcentrum / de solarplexus, of in de rug van het lichaam tussen de schouderbladen.

Je kunt het proces versnellen door in je persoonlijke piramide te gaan. Ga op de kristallen tafel liggen en vraag je engelenhelpers om je lichaam te scannen en aan te geven of en waar zich etherische tranen bevinden in je auraveld. Als je een indicatie krijgt dat er etherische tranen zijn, vraag dan mij, MIK-I-EL, deze tranen in te pakken met mijn stralende zwaard van Licht. Deze procedure kan even duren; echter, het helingproces zal beginnen en het zal versnellen als je toegang krijgt tot de hogere trillingspatronen van Licht. Meer Adamanten Deeltjes van Licht inbrengen via de Oneindigheidademhaling en de klinkerklanken tonen is ook bijzonder heilzaam, en zal helpen het helen/harmoniseren van je auraveld te versnellen en evenwicht scheppen in je vier lagere lichaamssystemen.

Moedige vrienden, ongeacht waar je leeft of de omstandigheden waarin je nu verkeert, is er een grote gelegenheid voor jullie om te beginnen met het verkrijgen van Zelfmeesterschap. Jullie zijn broodnodig als Dragers van Licht en als een Werelddienaren. Dit geldt voor ieder van jullie die dit bericht leest. Ik omsluit jullie in een auraveld van bescherming. Ik ben voor altijd jullie beschermer en trouwe metgezel.

© 2011 Ronna Herman, Star Quest. 775-856-3654 • ronnastar@earthlink.net * 6005 Clear Creek Drive • Reno, NV 89502
Nederlandse vertaling © 2011 Frank Hoogerbeets, Ditrianum (www.ditrianum.org).

Dit artikel mag alleen in z’n geheel en ongewijzigd worden gekopieerd en verspreid met inbegrip van alle copyright-vermeldingen.

Transmitted through Ronna Herman * Copy freely and share. However, I claim the universal copyright for this article in the name of Archangel Michael.

www.ronnastar.com

Engelen, zingeving en spiritualiteit op 15 mei a.s!

poster 15 mei engelendag

Zondag 15 mei is er in Bergen op Zoom een dag geheel gewijd aan de engelen. Ik kijk er erg naar uit hier deel van te zijn en zal aanwezig zijn met mijn engelenkunst: engelenbeelden, bewaarengelen, feng shui engelenhangers, engelenkaarten, engelen aura sprays en natuurlijk informatie over mijn werk. Ik hoop jullie er ook te zien. Als je mensen kent die ook van engelen houden, met ze werken of genieten van een spirituele dag uit, stuur deze poster dan zeker door!

Liefedevolle engelengroet,

Cathelijne