Maandelijks archief: april 2010

Oplossingsgerichte Engelentherapie

Wil je toewerken naar oplossingen in je leven en doe je dat graag in verbondenheid met de engelen? Dan is Oplossingsgerichte Engelentherapie zeker wat voor jou.

Zoals de naam al doet vermoeden, combineert deze therapie de oplossingsgerichte therapie met de engelentherapie. Deze twee therapievormen zijn heel mooi samen te gebruiken.

In de oplossingsgerichte therapie werk je toe naar jouw oplossing. Dat wil zeggen dat je toewerkt naar jouw persoonlijke doel, een manier van leven waar jij je prettig bij voelt. De theraspeut heeft als rol ‘leading from behind’. dit betekent dat deze je steun en helpt je eigen oplossingen te vinden en daarbij je eigen krachten aan te wenden. Je leert te kijken naar wat er al goed gaat en hoe je dit kunt uitbouwen. De therapeut is dus geen expert die je vertelt wat je moet doen. Jij bent je eigen expert. Want jij bent uniek. Dit past helemaal bij de visie van de engelentherapie: “Het antwoord dat ben jij!”
En is dat ook niet hoe de engelen werken? Zij helpen je, maar alleen op jouw verzoek. Jij bent een mens met een vrije wil, die zij niet zullen doorkruisen. Wanneer je hun hulp inroept, nemen ze de verantwoordelijkheid niet van je over. Want dan zouden ze je jouw ontplooiing en groei ontnemen.

In de oplossingsgerichte therapie verleg je je focus van het probleem naar de oplossing. Deze manier van werken wordt meer en meer wetenschappelijk getoetst en leidt tot goede resultaten bij uiteenlopende klachten. Twee grote onderzoeken hebben de effectiviteit aangetoond, nameloijk die van de Shazer uit 1991 den die van De Jong en Berg in 1998. Gemiddeld blijkt slechts 2,9 tot 4,6 sessies nodig te zijn om bij 74 tot 80% van de gevallen succes (namelijk dat clienten hun doel bereiken of belangrijke vooruitgang boeken) te bereiken. Dit effect loopt zelfs nog op naar 76-86 % nadat de therapie afgelopen. De problemen betroffen met name depressieve klachten en psychosociale klachten. De methode blijkt alleen minder effectief bij paniekaanvallen (50 % succes op lange termijn).

Wanneer je nu vanuit spiritueel perspectief naar deze werkwijze kijkt, is er een interessante verklaring mogelijk. De Wet van Aantrekkingskracht stelt dat datgene waar wij aandacht aan geven, toeneemt. Dat betekent dat gepieker over problemen en weerstand tegen klachten de problemen feitelijk verergeren.

De oplossingsgerichte therapeut helpt je versterken wat goed gaat. Net zoals de engelen jouw licht en goedheid zien, leer jij in de oplossingsgerichte therapie je eigen kracht te zien en aan te boren.

Hoe gaat het in zijn werk?

Binnen de oplossingsgerichte therapie wordt gewerkt met de wondervraag. Daarbij wordt in kaart gebracht hoe het eruit zou zien als je probleem zou zijn opgelost en hoe je omgeving hierop zou reageren. Door de wondervraag te beantwoorden, formuleer je hoe de oplossing er concreet uit zou zien in je dagelijkse doen en laten. Op die manier doorbreekt de wondervraag je fixatie op je problemen en gunt het je een blik op een alternatieve toekomst. In en oplossingsgerichte engelentherapie roepen we daarna de hulp in van een engel die je mag ondersteunen in het toewerken naar jouw oplossing. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van een visualisatie of meditatie.

Vervolgens ga je in de tijd tussen sessies door zoeken naar uitzonderingen (momenten dat het probleem er even niet is, of minder is). Dit kun je combineren met een engelendagboekje voor dankbaarheid. Door dankbaar te zijn voor wat goed gaat in je leven, stel je je daar meer voor open en dit stelt je in staat hiervan meer in je leven te creeeren.

Naast het ‘leading from behind’- principe (waarbij een oplossingsgerichte therapeut altijd aansluit op jou en jouw beleving) zal de oplossingsgerichte engelentherapie coach ook werken vanuit de heartlink. Dit zorgt ervoor dat de therapeut zich open stelt voor de engelen en hun wijsheid om zo van hart tot hart te kunnen werken.

Engelen en HSP

Hoog sensitieve personen (HSP’s) zijn vaak gevoelig voor de subtiele energieen om hen heen. Juist daarom kan het werken met engelen voor HSP’s bijzonder helend zijn. Engelen bestaan immers uit subtiele energieen en contact met engelen kan je openen voor de zuivere energie en schoonheid van hogere sferen.

Over HSP 

Het begrip HSP is bedacht en onderzocht door Elaine Aaron. Hooggevoeligheid komt volgens haar onderzoek  onder 15-20% van de bevolking voor, zowel bij mannen als vrouwen. Deze mensen hebben een aanzienlijk gevoeliger zenuwstelsel, waardoor dagelijkse prikkels moeilijker verwerkt kunnen worden en belastende gevolgen kunnen hebben. 

Hieronder volgt een opsomming van eigenschappen van hoogsensitieve mensen. 

 • Een gedetailleerdere, subtielere en intensere waarneming
 • Gevoeligheid voor prikkels van buitenaf
 • Moeite hebben met het verwerken van indrukken
 • Een rijke innerlijke belevingswereld (veel dagdromen, fantaseren en overwegen)
 • Een brede belangstelling en mogelijkheid zaken zeer snel te leren
 • Een voorliefde voor echte gesprekken met diepgang
 • Het aanvoelen van stemmingen en sferen, het gevoel wordt vaak bepaald door hoe anderen zich voelen
 • Een sterke intuïtie
 • Geroerd worden door natuur, kunst en muziek
 • Vermijding van harde prikkels, zoals gewelddadige films
 • Intensere ervaring van de eigen emoties en die van anderen
 • Moeite met planning en het verkrijgen van structuur
 • Verlegenheid (al is dit lang niet voor iedere HSP het geval)
 • Vaak plichtsgetrouwheid en perfectionistisme
 • Opmerkzaamheid van kleine nuanceverschillen in kleuren, kleding of sfeer
 • Minder goed functioneren als ze geobserveerd worden
 • Zorgzaam zijn en moeite hebben om grenzen aan te geven
 • Gevoeliger voor stress, spanning en fysieke klachten zoals hoofdpijn, allergieën, maag/darmklachten, chronische vermoeidheid enz.
 • Groter risico op stemmingswisselingen, depressiviteit, angsten en verslavingen
 • Moeite gevoelens van zichzelf en anderen van elkaar te kunnen onderscheiden.
 • Omdat HSP-ers een sterk ontwikkelde intuïtie hebben, kunnen ze zich goed inleven in een ander. Ook hebben ze vaak een goed beeld van oorzaak en gevolg. Dit houdt in dat ze een gebeurtenis vaak al kunnen voorzien (ze weten vaak precies wat er gaat gebeuren).

  Van klacht naar kracht

  Voor veel hoogsensitieve personen, is de hoogsensitiviteit vooral moeilijk. Het is bijvoorbeeld flink lastig als je de gevoelens en klachten van ander oppakt, er zelf een onprettig gevoel van krijgt en dit vervolgens niet kwijt raakt. Ook het uitgeput raken door gevoeligheid voor externe prikkels kan erg vervelend zijn.

  Wanneer deze klachten op de voorgrond staan, is er mogelijk weinig zicht op de mooie kwaliteiten die bij hoogsensitiviteit horen, zoals het intens kunnen genieten van schoonheid, een diepe empathie hebben voor de mensen om je heen en een rijke innerlijke belevingwereld die kan worden ingezet bij creatieve uitingsvormen.

  Door te werken met de subtiele energie van de engelen, kan er meer ruimte komen om juist de positieve kwaliteiten van hooggevoeligheid te zien en gebruiken in je leven. Engelenvisualisaties kunnen je helpen om te gaan met overprikkeling en deze tegen te gaan. Zo nemen de klachten af en kan er ruimte komen voor de positieve beleving van HSP zijn.

  Engelen oefeningen voor HSP-ers

  Oefeningen om jezelf te beschermen

  De Blauwe Mantel van Michael
  Aartsengel Michael is de engel die beschermt, moed geeft en helpt te kiezen voor licht over donker. Je kunt Aartsengel Michael vragen zijn diepblauwe mantel van bescherming om je heen te leggen. Stel je vervolgens voor hoe deze mantel om je schouders wordt gelegd en door de engelen van Michael wordt dicht geritst van onder je voeten tot aan je kin. Stel je dan voor hoe zij liefdevol de capuchon over je hoofd heen plaatsen en hoe deze je derde oog beschermt. Dank Aartsengel Michael voor zijn hulp.
  Je kunt dit iedere ochtend doen na het ontwaken en iedere avond voor het slapen gaan. Weet je dat je overdag naar een plek gaat waar je meer kans loopt op overprikkeling, zoals een druk winkelcentrum of een ziekenhuis, herhaal de oefening dan waar nodig.

  Een cocon van Licht
  Je kunt je ook voorstellen hoe de engelen van Licht je omgeven. Als grote, lichtende vleugels die om je heen worden geslagen en vervolgens worden omgevormd tot een heerlijke, beschermende cocon van Licht. Wit reflecterend licht kan je goed beschermen, alsook een blauwe cocon. Wil je vooral helende energie ter bescherming, zie dan een smaragdgroene cocon voor je. Roze is een liefdevolle kleur die zachtheid brengt en goud is een uitstekende bescherming die je energie krachtig houdt.

  Oefeningen om overtollige energie af te voeren

  Deze oefeningen zijn goed om te gebruiken wanneer je merkt dat je overprikkeld bent en gevoelens en sferen hebt opgepakt die je moeilijk weer kwijt raakt.

  Een Lichtdouche
  Vraag de engelen om een douche van Licht. Stel je voor hoe je overgoten wordt door een heerlijke straal van goud licht. Veel mensen met HSP vinden het prettig de indrukken van de dag van zich af te spoelen onder de douche. Deze visualisatie is daar heel goed mee te combineren. Terwijl het water je lichaam ontspant en de spanning van je afspoelt, kun je je voorstellen hoe de engelen een douche van Lht over je uitstralen om je gemoed te verlichten en subtiele energieen van je af te spoelen.

  Koorden snijden
  Vanuit de leer van de chakra’s en subtiele lichamen wordt er aangegeven dat mensen continu energiekoorden met elkaar vormen. Deze koorden worden gelegd tussen de verschillende chakra’s. Hooggevoelige mensen kunnen door deze koorden energie verliezen aan de ander. En hoewel dat heel liefdevol lijkt, is niemand daarbij gebaad. Ieder mens mag leren de energie uit de eigen bron te halen en daarvoor niet afhankelijk te zijn van de ander.
  Aartsengel Michael helpt graag deze (vaak karmische) banden door te snijden. Het doorsnijden van deze banden, betekent overigens niet dat je die persoon uit je leven wegstuurt.
  Ga rustig zitten. Zet je voeten stevig op de vloer. Stel je voor dat er onder je voetzolen prachtige gesloten lotusbloemen zitten. Open deze bloemen om contact te maken met de aarde. Stel je voor hoe er helende energie vanuit de aarde via je voeten je lichaam binnenkomt. Laat deze energie je voeten, enkels, onderbenen, knieen en bovenbenen vullen. Stel je voor dat er vanuit je stuitje een wortel naar de aarde loopt waarop je energie los kunt laten. Alle zware energie mag gaan. De aarde weet hoe ze deze weer vruchtbaar kan maken en gebruiken voor het grote geheel. Wanneer je merkt dat alle negatieve energie en spanning uit je lichaam weg zijn, kun je de helende energie van de aarde naar je hart laten gaan. Stel je nu voor hoe er op je kruin een grote lotusbloem ligt. Ook deze opent zich en je voelt de energie van de engelen door je kruin naar binnen stromen, door je hoofd, naar je keel, je schouders, armen, handen en borstgebied. Laat de energie in je hart samen komen met de helende energie uit de aarde. Blijf een poosje zo ademen in de wetenschap dat je geheeld wordt door de aarde en de kosmos. Vraag nu Aartsengel Michael alle koorden door te snijden die jou energie kosten. Geef de koorden met liefde terug aan de mensen van wie ze zijn. Je kunt deze meditatie afsluiten door jezelf te omhullen met de Diepblauwe Mantel van Michael of door een cocon van licht om jezelf te visualiseren. Dank aartsengel Michael voor zijn hulp.

  Kosmische stofzuiger
  Je kunt voor je gaat slapen (of op een ander moment van de dag) jezelf in diepe ontspanning brengen. Merk op waar er spanning is in je lijf. Welke gevoelens heb je mogelijk opgepakt? Voel ze en wees je even bewust van deze gevoelens. Vraag nu Aarstengel Michael alle spanningen en negatieve energie bij je weg te stofzuigen. Zie voor je hoe Michael, een prachtige, grote, blauwe engel, aan je zijde verschijnt met een buis van Licht. Deze buis van Licht zuigt vervolgens alle negativiteit uit je aura en lichaam weg. Daarna vullen deze gebieden zich met prachtig Licht. Dank aartsengel Michael voor zijn hulp.

  Channeling Aartsengel Haniel Nieuwe Maan in Ram 2010

  Geliefde engel op aarde,

  Verbind je met de krachten van de aarde en de krachten van de lichtwerelden. Vind je rustpunt in het middelpunt van deze krachtvelden. Dit rustpunt is het nulpuntveld, het veld van alles en niets, van alfa en omega, het veld van ongekende mogelijkheden.
  Uit het schijnbare niets van de donkere, koude winteraarde zijn de lentekrachten ontsproten. Narcissen lachen de wereld toe in stralend geel, blauwe druifjes spreken over de frisse belofte van de lente. Bomen staan in knop. Bloesems bloeien.
  Dit is de tijd van het nieuwe begin. De tijd om stappen te zetten op jouw pad.
  Ieder mens bezit een Goddelijke blauwdruk. Deze blauwdruk vormt je leidraad. Niettemin heb je een vrije wil en kun je op jouw manier al dan niet uitdrukking geven aan jouw Goddelijk Plan.
  Wat kom je hier doen als kind van de aarde? Wat geven je hart en je Ziel je in?
  Wanneer je dit voelt en erbij stil staat, word je hart warm. Er opent zich iets. Een weten vervult je tegelijkertijd met rust en vrede maar ook met enthousiasme en verwachting.
  Durf gehoor te geven aan de impulsen van jouw hart en Ziel. Vraag jezelf iedere dag “Wat kan ik vandaag doen om een klein stapje te zetten op het pad van mijn Ziel?”

  Raak niet teveel verwikkeld in het willen kennen van de eindbestemming. Zolang je hierover denkt, twijfelt en piekert, zul je niet vooruit komen. Durf in plaats daarvan te vertrouwen op je innerlijk weten, de stem die je hart beroert en je Ziel verheft.
  Door te zoeken naar een kleine, haalbare stap, zul je merken dat je onderweg gaat. Iedere stap brengt je dichterbij je Ware Zelf en leert je vertrouwen op jezelf en je Ziel.
  En loop je eens verkeerd, weet dan dat iedere ‘foute’ afslag je leert waar je niet wilt zijn en van daaruit wordt het dan weer helder waar je wel heen wilt.
  Zo’n omweg brengt je een waardevolle les van waaruit je weer verder kunt.
  De Kosmische Energieën die momenteel op de aarde inwerken, herbergen zeeën van mogelijkheden. Durf te surfen op deze golf van Licht en laat je er niet door overspoelen.
  Je hart is jouw persoonlijke GPS en zorgt dat je op de juiste plek bent op het juiste moment.
  Durf te luisteren.
  Durf te vertrouwen.

   Ik ben Haniël en ik help je je hart te openen wanneer je dat vraagt

   .Mystiek Keramiek Engelenbeeld

  Door Cathelijne