Maandelijks archief: november 2010

Wekelijkse healing lijst: de 21 dagen aanpak

Sinds enige maanden, stuur ik iedere zondagavond Angelic Reiki op afstand naar de mensen (en dieren) op mijn Healing List. Mensen kunnen zich gratis opgeven voor de Wekelijkse Healing Lijst door mij een mail te sturen of onder dit berichtje te reageren. Je kunt je naam en dat waarvoor je healing wenst doorgeven. Het toesturen van een foto is ook mogelijk. Hier zijn geen kosten aan verbonden.
Mocht je een donatie willen doen als dank voor mijn tijd, dan is dat zeer welkom en wil ik je daar bij voorbaat voor bedanken.

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=3SEWLG3NT9VCL

Omdat de vraag naar healing enorm groot is, heb ik besloten de aanpak van de wekelijkse healing iets aan te passen. Nu staan mensen zonder onderbreking vaak maandenlang op de lijst. Dit leidt ertoe dat de lijst zo lang wordt, dat er steeds minder tijd voor ieder afzonderlijk is. Om te zorgen dat de lijst behapbaar blijft, ook voor mijzelf, zal ik mensen nu gedurende drie weken op de lijst zetten. Daarbij wil ik je uitnodigen om in die drie weken, wanneer dat goed voelt, jezelf actief af te stemmen op de heling en actief aan de slag te gaan met je helingsproces.

Er wordt vaak gezegd dat er 21 dagen nodig zijn om een nieuwe gedragswijze aan te leren. Daarom nodig ik je uit om gedurende de 21 dagen dat je op de healing lijst staat, een duidelijke intentie te hebben voor jezelf. Waarvoor wil jij heling? Beschrijf dit in positieve termen en schrijf dit voor jezelf op. De Wet van Aantrekkingskracht stelt, dat hetgeen waar jij je aandacht op richt, toeneemt. Zou je intentie zijn “ik wil niet meer zo moe zijn”, dan ligt de focus nog altijd op de vermoeidheid en zal deze eerder toenemen dan afnemen. Zorg in zo’n geval voor een intentie als: “Ik ben gezond en fit en ik blaak van energie.” Je kunt een klein dagboekje bijhouden om je ervaringen deze 21 dagen in bij te houden.

Vervolgens kun je iedere zondagavond op de heling afstemmen, door de helende meditatie te doen, die ik op youtube heb gezet.

Tot slot kun je je voornemen deze drie weken iets te doen dat jouw heling ten goede komt. Dit kan van alles zijn, zoals:

  • Zorgen voor meer ontspanning
  • Gezonder eten
  • Meer water drinken
  • Aan beweging doen
  • Dagelijks mediteren
  • Je vaker uiten
  • Meer plezier maken
  • Etc.

Kies voor jezelf iets en ga daarmee aan de slag.

Je mag me na de drie weken altijd laten weten hoe het is gegaan. Is er meer heling nodig, dan kun je een afstandheling op afspraak maken, waarin de heling naar jou alleen wordt gestuurd. Of wil je spirituele (engelen) coaching om verder te werken aan jouw heelwording? Dan kunnen we daarmee samen aan de slag. Je vindt daarover uitgebreidere informatie op mijn site www.engelentherapiecoach.nl

 

Channeling Moeder Maria, koningin der engelen, over Zelfliefde

Volle Maan, November 2010.

“Elke keer wanneer je negatieve, kritische of hatelijke gedachten over jezelf hebt, is het alsof je energetisch dolken naar jezelf gooit. En elke keer dat je positieve, levens bevestigende, liefdevolle gedachten denkt, is het alsof je rozenblaadjes naar jezelf gooit.

De eerste prioriteit van Lichtwerkers op de planeet is te beginnen zichzelf lief te hebben, zichzelf te accepteren en uitstekend voor zichzelf te zorgen. Dit zal je openstellen voor je Hoger Zelf. Het opent je hart en je geest en zorgt ervoor dat je werkelijk een baken van Licht kunt zijn.

Wanneer je tekortkomingen in jezelf ziet, omarm ze dan liefdevol. Voel compassie voor jezelf. Want pas dan kun je jezelf werkelijk zien en toewerken naar verbetering, mocht je dat willen. Als je het op die manier doet, werk je aan verbetering vanuit een basis van liefdevolle vriendelijkheid in plaats van een negatieve attitude die je alleen maar op de vlucht doet slaan van wie je bent.

Wees bij wie je bent.

Wees wie je bent.

Dit ben jij.

En jij bent OK!

Wij, in de Lichtwerelden, zien jullie immense schoonheid. We zien jullie innerlijke licht. We zien jullie eeuwige Ziel. En we eren dat deel van jullie dat moedig genoeg was in deze speciale tijd op aarde te incarneren.

Laat deze volle maan jouw spiegel zijn. Kijk jezelf in de ogen en zeg: “Ik hou van jou!” Er huist grote kracht in de woorden die je spreekt en de gedachten die je denkt. Laat ze liefdevol en zachtaardig zijn en je zult de verandering zijn die je in de wereld wilt zien.

Ik Ben Moeder Maria en ik hou van jullie met oneindige compassie and wijsheid.”

Copyright Cathelijne HEART – HEaling ART. www.engelentherapiecoach.nl Voel je vrij deze informatie te delen met anderen, onder vermelding van bovenstaande copyright.

Volle maan meditatie, Bloedmaan, 21-11-2010.

21 nov 2010 18:27 uur
Bloedmaan – overleven

Op 21 november is het weer Volle Maan. Deze maan staat als de Bloedmaan. De Bloedmaan wordt al eeuwen zo genoemd, omdat in vroegere tijden de varkens geslacht werden om in de winter te zorgen voor de voeding die zo hard nodig was. Het doorkomen van de winter was in die periode nog een uitdaging, omdat men afhankelijk was van de oogst uit de natuur, zonder allerlei kunstmatige voorzieningen als broeikassen.

Wij als Westerse mens, staan meestal veel verder van de natuur af. Het licht brandt tot in de donkere uurtjes, dankzij elektriciteit. Machines doen veel van het werk. Hoewel al deze zaken ons leven hebben vergemakkelijkt, hebben ze ons ook verder van onze natuur gebracht.

Mijn yogalerares legde altijd uit dat mensen in de wintermaanden veel minder energie hebben (zij gaf aan dat we op 21 december maar 50% energie hebben en op 21 juni juist 100% energie).

De Westerse leefwijze heeft dan ook een keerzijde en dit is het alsmaar doorjakkeren en doen wat we denken dat we moeten doen. De economie draait door en houdt geen rekening met donkere dagen, kou of minder energie hebben. Er is weinig respect voor de natuur en de aarde en het natuurlijke levensritme voor al wat leeft.

D

De Bloedmaan is een periode waarin we afscheid nemen van wat achter ons ligt. We kunnen ons bezinnen wat we willen behouden.

Deze maan wijst ons erop wat er kwetsbaar in ons is. Kwetsbaarheid en persoonlijke zwakheden verdienen geen straf en kritiek, maar extra zorg. Het is belangrijk onszelf deze periode de ruimte te geven oud leed te verwerken. Onze geest mag rust krijgen. De winter is een tijd van naar binnen keren, energie verzamelen om in de lente weer tot bloei te kunnen komen. Ieder jaargetijde heeft zijn eigen energie en het is onverstandig in de winter te willen bloeien en groeien.

Om de komende lente goed in te kunnen gaan, vraagt de winter van ons dat we alle zaken loslaten die ons hogere goed niet langer dienen. Dat we emotioneel gezien tijd nemen voor verwerking. We mogen de tijd nemen voor rust, zelfzorg en waar nodig herstel.

 Voor gevoelige mensen en lichtwerkers spelen naast de winterse energieën ook de verhoogde trillingen die bij het ascentie proces horen een grote rol. Deze trillingen kunnen veel oude patronen naar boven brengen, die zowel in ons persoonlijke leven als het openbare leven kan leiden tot chaos. Sommige mensen ondervinden in dit proces veel vermoeidheid en andere fysieke klachten. Ook dit vraagt van ons een naar binnen keren en zorgen voor onszelf.

De aarde en de zielen die op aarde geïncarneerd zijn, staan voor een indrukwekkende periode waarin grote veranderingen mogen plaatsvinden. Een waar transformatieproces waarin de aarde naar een hoger niveau getild mag worden. We kunnen hieraan bijdragen door goed voor onszelf te zorgen en liefde naar onszelf, anderen en de aarde te sturen.

Hoe dichter we bij onze ziel komen en blijven, hoe zuiverder en krachtiger het licht zal zijn dat we kunnen uitstralen, naar onze aarde, de mensen in nood, de dieren die uitsterven en verder naar alles wat leeft en licht nodig heeft.

Je kunt deze meditatie voorbereiden door vooraf een kwartier voor jezelf de rekening op te maken waar het gaat om overleven, léven en zelfzorg. Hoe ga jij met jezelf om? Wat zijn de kritiekpunten op jezelf? Zou je hier anders mee om kunnen gaan? Kun je liefdevoller naar jezelf kijken? Bet voor jezelf zorgen?

De meditatie

Je kunt je om 20.00 uur bij mij en de andere Lichtwerkers die meedoen, aansluiten om te mediteren.
Hoewel we allemaal op onze eigen plek zijn, kunnen we toch op elkaar afstemmen en zo een veld van bewustzijn vormen. Je zult merken dat mediteren daardoor vaak gemakkelijker gaat en een diepere kracht bevat. Wanneer je niet kunt deelnemen om 20 uur, kun je je ook eerder of later afstemmen.
 

Steek voor je met de meditatie begint een of meer kaarsen aan. Je kunt daarnaast een wierrook stokje branden, of een olie in een verdamper gebruiken.

Ga rustig zitten.

Begin met het zuiveren van je ruimte. Ik doe dit altijd door een zuil van licht te plaatsen, een platinum net door de ruimte te laten halen en de ascentie vlam uit te nodigen. Ook gebruik ik altijd de auraspray Michael van Light Miracles (bij mij te bestellen voor geïnteresseerden).    

Zet je voeten stevig op aarde om jezelf te gronden, voor je contact maakt met het zilveren licht van de maan. Stel je hierbij voor dat wortels van je voeten diep de aarde ingaan.

Vraag Aartsengel Michael je te beschermen met zijn diepblauwe mantel van bescherming.

Verbind je met alle Lichtwerkers zodat we een netwerk van Licht om de aarde vormen.

Stel je nu voor dat je je in een tempel van Licht bevindt in de Hogere dimensie. Voor je verschijnt een figuur van schitterend blauw licht. Wanneer dit wezen dichterbij komt, zie je dat het Moeder Maria is, de Koningin van alle engelen. Maria is de overziel van de Moeder van Jezus en haar engelen brengen heling en compassie. Zie hoe haar engelen liefdevol om je heen gaan staan en vanuit hun harten en handen heling naar jou toe sturen, terwijl Maria je liefdevol aankijkt. Ze kent je ‘fouten’ als mens maar ziet de perfectie van je ziel. Ze straalt dit uit en vraagt je je hart te openen voor jezelf en jezelf te bejegenen met liefde, respect en compassie. Twee van haar engelen brengen nu een spiegel naar voren. Je ziet jezelf eerst in je menselijke vorm. Stuur liefde naar alle delen van jezelf waar je wel eens moeite mee hebt, of kritiek op hebt. Wanneer je dit gedaan hebt, verschijnt je ware zelf in de spiegel. Je ziet dat je een wezen bent van fonkelend licht. Dit is wie je werkelijk bent en wat je op aarde neer mag zetten. Maria geeft je een knuffel en neemt afscheid van je met haar engelen.

Breng nu je bewustzijn weer terug naar de ruimte waar je begonnen bent. Je beweegt je handen en voeten, rekt je uit en voelt je lichaam weer stevig op de ondergrond zitten. Wanneer je klaar bent, blaas je heel bewust de kaars(en) uit en daarmee laat je de meditatie los.

Het Fysieke Voertuig is een Wonderbaarlijke Creatie.

november 2010

Aartsengel Michaël doorgegeven via Ronna Herman ©. Vertaling ArjunA.

Geliefde meesters, nu jullie voort gaan op het Pad van Ver-Lichting, en jullie betere inzichten krijgen in de kosmische wet en het functioneren van het Universum, nemen we de kans waar om jullie bij gelegenheid een beter begrip te geven van enkele concepten van de Schepping en de complexiteit van het fysieke voertuig.

Daarom willen wij jullie diepgaand een uitleg geven over de samenstelling van het etherische lichaam en het belang daarvan in het proces van Ver-Lichting. Het etherische lichaam of etherische web, dat fijnstoffelijker is dan het aardse lichaam, verwijst naar het onzichtbare equivalent van het fysieke lichaam.

Het etherische lichaam is samengesteld uit de fysieke aura, die jullie fysieke gezondheid uitstraalt via diverse kleuren, en de verstoringen, of het ontbreken daarvan, binnen het etherische web.

De emoties van pijn, lijden en rancune zijn gedachtevormen die jullie ervan weerhouden de Lichtdrager te worden conform jullie bestemming. De aura is het elektromagnetische veld dat het stoffelijke lichaam omhult, en het versterkt energie naar jullie toe, en straalt trillingsfrequenties naar buiten toe.

De aura van het mentale lichaam binnen het etherische web is op sterven na dood bij hen die nog gevangen zitten in de beperkingen van de derde en lage vierde dimensies, omdat ze de wereld en de gebeurtenissen waarnemen door een filter van illusie die gecreëerd is door oude overtuigingen, gedachten en daden.

Bij het bestaan in een drie –en vierdimensionale werkelijkheid is de dominante kracht binnen het emotionele lichaam het astrale vlak. Zodoende wordt het merendeel van de mensheid beïnvloedt door hun basis persoonlijkheid en het ego wenslichaam, dat is samengesteld uit onvervulde verlangens uit het verleden, plus emotionele onbalans met gevoelens van minderwaardigheid en niet geliefd zijn.

Een van de meest dramatische fasen in het Ver-Lichtingsproces is de passage van vervormingen van emotionele collectieve bewustzijnsovertuigingen naar de stabiliteit en de onbevangen harmonie van de hogere dimensies. Onthoud dat angst je macht ontneemt. De algemene collectieve bewustzijnsovertuiging wordt aangestuurd door negatief, vijandig denken en de weerstand tegen nieuwe concepten en verandering.

Het merendeel van de mensheid is verstrikt in een werkelijkheid van pijn en lijden, maar is niet bereid om nieuwe, extensieve ideeën te omarmen, wat hen zou bevrijden uit de zelfopgelegde gevangenschap in beperking. Het is van vitaal belang dat jullie stevig veranderd en in balans blijven binnen het geaccepteerde spectrum van dualiteit, terwijl je nog leeft in de 3D werkelijkheid.

Jullie moeten er ook naar streven emotionele harmonie en sereniteit neer te zetten in de illusionaire wereld van de vierde dimensie, terwijl jullie wijsheid nastreven en de moeite nemen te wennen aan het mentale vlak van de lagere vierde dimensie.

Jullie moeten altijd alert zijn op de fluisteringen van je Ziel en je Hoger Zelf. Het is ook belangrijk dat jullie inzien dat je niet één Hoger Zelf hebt, maar vele fragmenten/Vonken van je Hoger Zelf verspreid over gans het Universum.
Het Ascensie proces omvat de geleidelijke integratie en assimilatie van de volgende hoger dimensionale frequentie aspect van je Hoger Zelf. Jullie bevinden je in het proces van uitbreiding van je Licht en je bewustzijn.

Jullie transformatie naar Zelfmeesterschap, evenals het Ascensie proces, zal sterk versneld worden zodra jullie je persoonlijke levenslijn, de etherische buis van Licht of Pranabuis, uitgebreid hebben. Dat is jullie kernverbinding met jullie Goddelijke Ik Ben Aanwezigheid.

Jullie zitten ook in het proces van her-verbindingen met de Levenslicht Rivier via jullie Antakarana (Regenboogbrug van Licht), die de Schepper Essentie bevat die Adamantine Partikels wordt genoemd. In de vele voorbije eeuwen heeft de mensheid de verbinding met de Levenslicht Rivier zo afgezwakt dat bij de meeste mensen het nog maar een sijpelend stroompje is.

Een ieder van jullie beschikt over een stralingssfeer die geproduceerd wordt door het trillingsgetal van je aura en je ZieleLied. Ascensie betekent het in evenwicht brengen van je hele chakrasysteem, wat het zuiveren, verfijnen en balanceren van je etherische lichaam / de aura vergemakkelijkt.

Jullie doel is je etherische lichaam en aura weer terug te brengen tot de perfecte Goddelijke Blauwdruk, wat de menselijke blauwdruk is voor jullie oorspronkelijke vorm; het zogenaamde Adam/Eve Kadmon Licht Lichaam! Wij observeren jullie via de kleurige banden binnen jullie meervoudige lichaam; het fysieke, mentale, emotionele en etherische lichaam, dat gecreëerd is door jullie gedachten, daden en handelingen in vele levens door alle tijden heen.

Jullie Energetische Signatuur is samengesteld uit alle frequentie modellen die jullie dagelijks uitzenden via je gedachten, daden en handelingen. Jullie Energetische Signatuur kan enorm verschillen wanneer je binnen een 3D/4D werkelijkheid leeft/functioneert. Maar, terwijl jullie vorderen op het Pad van VerLichting, wordt jullie Energetische Signatuur geleidelijk aan harmonieus en melodieus om uiteindelijk deel uit te maken van je permanente ZieleLied.

De vorderingen van je Ziel worden gecontroleerd door de frequenties van je ZieleLied, en niet door je dagelijkse acties. Je ZieleLied is gecomponeerd uit middenvierde en hoger dimensionale frequenties van onvoorwaardelijke liefde, wijsheid, balans en harmonie.

Als ZelfMeester zal jullie Energetische Signatuur en je ZieleLied samensmelten tot een Celestijnse Mandala van geluid en kleur, waaraan jullie geïdentificeerd zullen worden in de Hogere Rijken. Jullie worden herkend aan de schittering van je Innerlijke Licht. Hoe meer Licht Essentie jullie in je fysieke lichaam incorporeren, hoe schitterender je aura zal gloeien.

De Heilige Geest van je Hogere Mentale Zelf is de onderscheiding makende hogere intelligentie, die de LichtBezielingen beheert en reguleert, en een wakend oogje houdt op de geschenken van de Geest die jullie zijn toebedeeld conform het niveau van spiritueel ontwaken en je huidige behoeften.

Speciale vrijstellingen worden ook beheerd en verspreid door je Heilige Mentale Zelf die als intermediair fungeert tussen jullie en je Ik Ben Aanwezigheid/GodZelf.
Meditatie helpt om het lagere denken en het ego te disciplineren, opdat jullie je bewust kunnen afstemmen op de inspiratie van je hogere geest.

Het vergt wel geduld en discipline om het gezwets in hun hoofd te stoppen dat normaal is voor mensen die nog afgesloten zijn van hun hoger bewustzijn.
Wij moedigen jullie aan om actieve en passieve meditatievormen te beoefenen. Een decreet of affirmatie is een krachtig gebed. Het moet een korte maar krachtige affirmatie zijn, die met vertrouwen wordt uitgedrukt, en de zekerheid dat het in de juiste vorm op de juiste tijd gemanifesteerd wordt.

Wanneer de affirmatie wordt geprojecteerd met liefdevolle bedoelingen voor het hoogste goed van allen, stemmen jullie je wil af op die van je Hoger Zelf, en de Universele Wet zorgt ervoor dat jullie gedachten als co-creator gecombineerd worden met die van gelijkgestemde zielen. Zo worden ze versterkt in kracht en vermogen.

In stilte mediteren is luisteren naar een antwoord van je Hoger Zelf, je beschermengel of van de Heilige Geest. Besef dat iemand die gecentreerd is in zijn/haar Hartchakra en Derde Oog, kosmische waarheden kan overbrengen op miljoenen mensen, terwijl de liefdevolle frequenties van zijn/haar aura een ieder zegent die hij of zij ontmoet.

Sereniteit en vreugde zij kwaliteiten van de Ziel. Intelligente liefde is het gevolg als de ziel de dominerende innerlijke kracht wordt, en het lager ego wenslichaam wordt beheerst. Wanneer jullie met succes de membranen van Licht die de poort naar je Derde oog bewaken oplossen, verkrijgen jullie toegang tot je persoonlijke harde schijf van Goddelijke wijsheid.

Vergun het ons jullie een korte samenvatting te geven van de vele Ascensie symptomen die jullie, de Ingewijden op het Pad, momenteel ervaren.

Jullie trekken je terug uit sociale activiteiten en evenementen die je in het verleden nog plezierig vond. Harde geluiden, menigten en luidruchtige activiteiten storen je, en je verlangt naar rust, en misschien de sereniteit van de natuur. Wanneer je trillingsgetal omhoog gaat en harmonieuzer wordt, zal jij je losmaken van mensen, gebeurtenissen en plaatsen die lagere dissonante frequenties verspreiden.

Je zult ook gaandeweg steeds minder resoneren met bepaalde vrienden en kennissen, in het bijzonder met hen die negatief zijn, oordelen onheus zijn jegens anderen. Je kunt intense energie uitbarstingen ervaren, waarbij je ternauwernood stil kunt blijven staan, en soms kan je je zo licht van binnen voelen dat je nauwelijks weet heb van je fysieke vorm.

Soms heb je het gevoel dat alles zo zwaar is dat bijna door de grond zakt, net alsof een ongelooflijke vermoeidheid ook gewicht in de schaal legt. Jullie fysieke vorm is onderhevig aan een intense metamorfose op etherisch en cellulair niveau, en sommige van de transitie symptomen zijn zeer onplezierig, vooral voor hen die in een ouder en verzwakt lichaam verblijven.

Wanneer de Kundalini (Heilig Vuur) langs je ruggengraat op stijgt (de etherische lichtbuis), kunnen jullie soms intense hitte voelen, terwijl je van buiten koud en zelfs klam aanvoelt. Daarom is het – zodra dit zich voordoet – goed de moeite te nemen het Kundalini Vuur geleidelijk vrij te laten komen, opdat jullie langzaam de hogere frequenties van GodLicht kunnen integreren.

Sneller en meer is niet per definitie beter wanneer je midden in het transformatie proces van Ascensie zit. Voor hen die in de beginfase van het proces zitten, zal de integratie van verfijnde Licht frequenties niet al te zeer dramatisch zijn. Maar voor de Sterren Zaden die goed op weg zijn op het Pad van VerLichting, en toegestemd hebben als Wereld Dienaren het pad voor anderen te effenen, kan het een geducht en constant proces zijn omdat ze steeds hogere frequenties van Licht integreren om met anderen te delen. Zij kunnen dit ervaren alsof ze op een emotionele achtbaan zitten met vele emotionele ups & downs.

Zij stemmen zich af op, en laten veel los van opgeslagen energie of tegenstrijdige sjablonen op een diep cellulair niveau, en het is belangrijk om deze emoties naar buiten te laten komen opdat ze getransmuteerd kunnen worden in verfijnde Licht substantie.

Het is belangrijk dat jullie leren een waarnemer te worden van wat er gebeurt, en dat wat aan jullie wordt geopenbaard objectief bekijkt, verwerkt en corrigeert met liefdevol geduld en begrip. Je eetgewoonten zullen drastisch veranderen. Wat je ook wilt eten, volg je innerlijke leiding en neem waar hoe je lichaam reageert op dat wat je gegeten hebt.

Jullie LichaamsElementaal of innerlijke lichaamsintelligentie ontwaakt, en je zult er aandacht aan moeten besteden, want het leidt jullie naar het juiste voedsel en dieet. Besef dat matigheid de sleutels is tot alles.

Jullie kunnen vreemde pijnen en klachten ervaren, waar geen definitieve diagnose voor is. Er zijn vele kleine chakra’s en meridiaanpunten in het fysieke lichaam. Wanneer de hogere Lichtfrequenties door het lichaam stromen, kunnen ze weerstand tegenkomen op die punten, wat ongemak kan veroorzaken. Een van de meest voorkomende problemen is het gebied bovenaan de ruggengraat, tussen nek en schouderbladen.

Jullie kunnen ook het idee hebben alsof jullie je verstand of geheugen verliezen. Er zijn multidimensionale niveaus in je hersens, dus als jullie je frequentie patronen verhogen, zullen ook de lagere niveaus van je hersens verfijnd worden.
Daarom zullen jullie niet meer behoefte hebben aan, of in staat zijn toegang te krijgen tot je negatieve verleden, en alle onbeduidende zaken die daar bewaard zijn.

Jullie zullen toegang verkrijgen tot de hogere niveaus van je hersens waar je Heilige Geest verblijft. De eenwording tussen Derde Oog en Hartchakra is een integraal deel van het Ascensie Proces.

Geliefden, jullie moeten toegeven dat het een opwindende tijd is om in een fysiek voertuig te verblijven, en toch zwoegt dat lichaam om de alsmaar toenemende frequenties die jullie dagelijks integreren, bij te houden. Vele mensen die al jaren lang geen verkoudheid, griep of ingewandstoornissen hebben gehad, krijgen nu te maken met deze ondermijnende symptomen. Sommige mensen vragen zich dan af wat ze verkeerd doen.

Jullie doen niets verkeerd, lieve vrienden, het is juist wat je goed doet dat deze vlagen van ongemak en lichaamsstress veroorzaakt. We geven toe dat deze symptomen niet plezierig zijn om mee te maken. Maar wij geven jullie nog een ander facet van waarheid om over na te denken.

Zoals gezegd, ervaren vele van jullie die diep zijn betrokken bij het proces van transformatie en Ascensie deze ongemakken als een manier om snel de oude negatieve energieën in je fysieke lichaam te transmuteren.

Je zou het kunnen zien als een transmutatie of doop door vuur; een branden/vrijkomen van oude frequenties waardoor de hogere en zuiverder kristallijnen cellen van bewustzijn binnen kunnen sijpelen om geïntegreerd te woorden. Niet alle virussen zijn slecht, noch alle ongemakkelijke symptomen die jullie thans ervaren.
Weet dat dit eindigen zal en een hoger doel dient. Ook dit zal voorbijgaan lieverds!

Wij vragen jullie je zelf te koesteren, om als nooit tevoren naar je lichaam, en de signalen of boodschappen die je LichaamsElementaal afgeeft te luisteren. Hoe kunnen jullie genieten van de prachtige wereld van liefde en overvloed die jullie scheppen, als je waardevolle fysieke lichaam niet levendig en gezond is?

Kom met ons samen in je Piramide van Licht, geliefden, en vergun het ons jullie te helpen om door dit proces te gaan met Ease & Grace en grote vreugde. Moge de schittering van onze vader/Moeder God op jullie neerkomen, en jullie vervullen met het Licht van Eeuwig Leven.

Vertrouw er op dat wij altijd in de buurt zijn om jullie te leiden en te beschermen.

IK BEN Aartsengel Michaël.

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – http://www.assayya.com

Kun je me wat over engelen vertellen?

Deze vraag komt de laatste tijd vaker op mijn pad. Niet gek natuurlijk, omdat ik zowel engelenkunst maak als in mijn praktijk werk als engelentherapie coach.

Diana Cooper, de engelse spirituele lerares die veel boeken heeft geschreven over onder meer engelen, heeft een heel mooi antwoord op deze vraag:

“Engelen zijn hoge spirituele wezens die uit het hart van God komen om zijn opdrachten uit te voeren. Ze leven in de zevende hemel, wat een andere manier is om de zevende dimensie te omschrijven. Hun frequentie is zo licht dat ze meestal onzichtbaar zijn voor mensen.”

Guardian Angel

 Engelen hebben geen vrije wil, zoals de mens. Zij zijn in de directe nabijheid van God (de Bron, God/Godin, de Schepper, het Universum of wat voor jou ook maar de beste manier is om dit te omschrijven). Ze zijn boodschappers tussen God en de mensheid en hebben allerlei verantwoordelijkheden om de creatie te ondersteunen.

 In Amerika en Engeland is er al een tijd een grote toename in mensen die bezig zijn met engelen, spreken over engelen en met hen in contact staan. Langzaam lijkt Nederland daarin ook te volgen. Meer mensen worden zich bewust van de aanwezigheid van engelen, nu de trillingsfrequentie op aarde aan het stijgen is. Daarbij komt dat er ook meer engelen rond de aarde zijn. Er zijn namelijk nog nooit zoveel mensen op de aarde geweest en gezien het feit dat ieder een beschermengel heeft, verklaart dat al een toename. Daarnaast worden er extra engelen naar de aarde gestuurd om het huidige spirituele proces op de planeet te ondersteunen.

Of zoals Doreen Virtue, engelen medium, het zegt: “De engelen zijn meer dan ooit aanwezig hier op aarde, terwijl we streven naar vrede, compassie en tolerantie en de wereld van vandaag. Zij begeleiden ons en brengen ons geruststelling, maar bovenal brengen ze ons herinneringen aan de liefde die in ieder van ons bestaat.”

archangel chamuel

 Wat kunnen engelen voor mij betekenen?

 Engelen kunnen je raad toefluisteren en hopen dat je hun begeleidende aanwijzingen in het leven volgt, maar ze kunnen je niet werkelijk ondersteunen, zonder je toestemming. Boven alles respecteren ze de vrije wil van de mensen.

Je beschermengel kan je in je dromen ontmoeten en boodschappen sturen die je makkelijker ontvangt in je droomstaat dan je dagelijkse bewustzijn. Vaak herinner je je die bijeenkomsten met je engel(en) niet, maar op een onbewust niveau heb je de boodschappen wel opgeslagen om in je dagbewustzijn van te profiteren. Je engelen kunnen je heling sturen of naar de juiste heler wijzen (vaak gaat dit gepaard met adviezen van anderen, terugkerende informatie of een innerlijk weten). Ook kun je boodschappen via jouw beschermengel naar de beschermengel van een ander sturen om te helen een situatie of relatie te verbeteren.

Wat daarnaast een zeer belangrijke taak is van de engel is je altijd met comfort en liefde te omhullen. Het kan je beschermen voor kwetsuren en als het nog niet je tijd is om over te gaan, zal je beschermengel je redden van een vroegtijdige dood.

archangel Michael

Waarom laten de engelen ellende toe?

Veel mensen doen een beroep op mij via de blog en vragen om heling of advies. Het komt met enige regelmaat voor dat ze het gevoel hebben dat engelen ze niet helpen. Dan vragen ze zich af waarom er dood, ziekte en ongeluk is als de engelen van ons houden?

Het is belangrijk te begrijpen dat je Hoger Zelf bepaalde keuzes maakt voor jouw leven. Je komt hier om te leren, groeien en ervaren. Soms betekent dit dat je een ongeluk krijgt om zo wakker geschud te kunnen worden en op een ander pad terecht te komen. Pijnlijke gebeurtenissen kun je uit gekozen hebben om bepaalde kwaliteiten te leren, zoals geduld of vertrouwen. Geen enkele engel van licht mag jouw zielsbeslissingen en –opdrachten doorkruisen. Je zou dan immers de lessen die je kwam leren mislopen.

Alles zit perfect in elkaar (al kunnen we dat vanuit ons menselijke perspectief lang niet altijd zien), zelfs de dood want dit is de overgang nar vrijheid, liefde en licht.