Het Fysieke Voertuig is een Wonderbaarlijke Creatie.

november 2010

Aartsengel Michaël doorgegeven via Ronna Herman ©. Vertaling ArjunA.

Geliefde meesters, nu jullie voort gaan op het Pad van Ver-Lichting, en jullie betere inzichten krijgen in de kosmische wet en het functioneren van het Universum, nemen we de kans waar om jullie bij gelegenheid een beter begrip te geven van enkele concepten van de Schepping en de complexiteit van het fysieke voertuig.

Daarom willen wij jullie diepgaand een uitleg geven over de samenstelling van het etherische lichaam en het belang daarvan in het proces van Ver-Lichting. Het etherische lichaam of etherische web, dat fijnstoffelijker is dan het aardse lichaam, verwijst naar het onzichtbare equivalent van het fysieke lichaam.

Het etherische lichaam is samengesteld uit de fysieke aura, die jullie fysieke gezondheid uitstraalt via diverse kleuren, en de verstoringen, of het ontbreken daarvan, binnen het etherische web.

De emoties van pijn, lijden en rancune zijn gedachtevormen die jullie ervan weerhouden de Lichtdrager te worden conform jullie bestemming. De aura is het elektromagnetische veld dat het stoffelijke lichaam omhult, en het versterkt energie naar jullie toe, en straalt trillingsfrequenties naar buiten toe.

De aura van het mentale lichaam binnen het etherische web is op sterven na dood bij hen die nog gevangen zitten in de beperkingen van de derde en lage vierde dimensies, omdat ze de wereld en de gebeurtenissen waarnemen door een filter van illusie die gecreëerd is door oude overtuigingen, gedachten en daden.

Bij het bestaan in een drie –en vierdimensionale werkelijkheid is de dominante kracht binnen het emotionele lichaam het astrale vlak. Zodoende wordt het merendeel van de mensheid beïnvloedt door hun basis persoonlijkheid en het ego wenslichaam, dat is samengesteld uit onvervulde verlangens uit het verleden, plus emotionele onbalans met gevoelens van minderwaardigheid en niet geliefd zijn.

Een van de meest dramatische fasen in het Ver-Lichtingsproces is de passage van vervormingen van emotionele collectieve bewustzijnsovertuigingen naar de stabiliteit en de onbevangen harmonie van de hogere dimensies. Onthoud dat angst je macht ontneemt. De algemene collectieve bewustzijnsovertuiging wordt aangestuurd door negatief, vijandig denken en de weerstand tegen nieuwe concepten en verandering.

Het merendeel van de mensheid is verstrikt in een werkelijkheid van pijn en lijden, maar is niet bereid om nieuwe, extensieve ideeën te omarmen, wat hen zou bevrijden uit de zelfopgelegde gevangenschap in beperking. Het is van vitaal belang dat jullie stevig veranderd en in balans blijven binnen het geaccepteerde spectrum van dualiteit, terwijl je nog leeft in de 3D werkelijkheid.

Jullie moeten er ook naar streven emotionele harmonie en sereniteit neer te zetten in de illusionaire wereld van de vierde dimensie, terwijl jullie wijsheid nastreven en de moeite nemen te wennen aan het mentale vlak van de lagere vierde dimensie.

Jullie moeten altijd alert zijn op de fluisteringen van je Ziel en je Hoger Zelf. Het is ook belangrijk dat jullie inzien dat je niet één Hoger Zelf hebt, maar vele fragmenten/Vonken van je Hoger Zelf verspreid over gans het Universum.
Het Ascensie proces omvat de geleidelijke integratie en assimilatie van de volgende hoger dimensionale frequentie aspect van je Hoger Zelf. Jullie bevinden je in het proces van uitbreiding van je Licht en je bewustzijn.

Jullie transformatie naar Zelfmeesterschap, evenals het Ascensie proces, zal sterk versneld worden zodra jullie je persoonlijke levenslijn, de etherische buis van Licht of Pranabuis, uitgebreid hebben. Dat is jullie kernverbinding met jullie Goddelijke Ik Ben Aanwezigheid.

Jullie zitten ook in het proces van her-verbindingen met de Levenslicht Rivier via jullie Antakarana (Regenboogbrug van Licht), die de Schepper Essentie bevat die Adamantine Partikels wordt genoemd. In de vele voorbije eeuwen heeft de mensheid de verbinding met de Levenslicht Rivier zo afgezwakt dat bij de meeste mensen het nog maar een sijpelend stroompje is.

Een ieder van jullie beschikt over een stralingssfeer die geproduceerd wordt door het trillingsgetal van je aura en je ZieleLied. Ascensie betekent het in evenwicht brengen van je hele chakrasysteem, wat het zuiveren, verfijnen en balanceren van je etherische lichaam / de aura vergemakkelijkt.

Jullie doel is je etherische lichaam en aura weer terug te brengen tot de perfecte Goddelijke Blauwdruk, wat de menselijke blauwdruk is voor jullie oorspronkelijke vorm; het zogenaamde Adam/Eve Kadmon Licht Lichaam! Wij observeren jullie via de kleurige banden binnen jullie meervoudige lichaam; het fysieke, mentale, emotionele en etherische lichaam, dat gecreëerd is door jullie gedachten, daden en handelingen in vele levens door alle tijden heen.

Jullie Energetische Signatuur is samengesteld uit alle frequentie modellen die jullie dagelijks uitzenden via je gedachten, daden en handelingen. Jullie Energetische Signatuur kan enorm verschillen wanneer je binnen een 3D/4D werkelijkheid leeft/functioneert. Maar, terwijl jullie vorderen op het Pad van VerLichting, wordt jullie Energetische Signatuur geleidelijk aan harmonieus en melodieus om uiteindelijk deel uit te maken van je permanente ZieleLied.

De vorderingen van je Ziel worden gecontroleerd door de frequenties van je ZieleLied, en niet door je dagelijkse acties. Je ZieleLied is gecomponeerd uit middenvierde en hoger dimensionale frequenties van onvoorwaardelijke liefde, wijsheid, balans en harmonie.

Als ZelfMeester zal jullie Energetische Signatuur en je ZieleLied samensmelten tot een Celestijnse Mandala van geluid en kleur, waaraan jullie geïdentificeerd zullen worden in de Hogere Rijken. Jullie worden herkend aan de schittering van je Innerlijke Licht. Hoe meer Licht Essentie jullie in je fysieke lichaam incorporeren, hoe schitterender je aura zal gloeien.

De Heilige Geest van je Hogere Mentale Zelf is de onderscheiding makende hogere intelligentie, die de LichtBezielingen beheert en reguleert, en een wakend oogje houdt op de geschenken van de Geest die jullie zijn toebedeeld conform het niveau van spiritueel ontwaken en je huidige behoeften.

Speciale vrijstellingen worden ook beheerd en verspreid door je Heilige Mentale Zelf die als intermediair fungeert tussen jullie en je Ik Ben Aanwezigheid/GodZelf.
Meditatie helpt om het lagere denken en het ego te disciplineren, opdat jullie je bewust kunnen afstemmen op de inspiratie van je hogere geest.

Het vergt wel geduld en discipline om het gezwets in hun hoofd te stoppen dat normaal is voor mensen die nog afgesloten zijn van hun hoger bewustzijn.
Wij moedigen jullie aan om actieve en passieve meditatievormen te beoefenen. Een decreet of affirmatie is een krachtig gebed. Het moet een korte maar krachtige affirmatie zijn, die met vertrouwen wordt uitgedrukt, en de zekerheid dat het in de juiste vorm op de juiste tijd gemanifesteerd wordt.

Wanneer de affirmatie wordt geprojecteerd met liefdevolle bedoelingen voor het hoogste goed van allen, stemmen jullie je wil af op die van je Hoger Zelf, en de Universele Wet zorgt ervoor dat jullie gedachten als co-creator gecombineerd worden met die van gelijkgestemde zielen. Zo worden ze versterkt in kracht en vermogen.

In stilte mediteren is luisteren naar een antwoord van je Hoger Zelf, je beschermengel of van de Heilige Geest. Besef dat iemand die gecentreerd is in zijn/haar Hartchakra en Derde Oog, kosmische waarheden kan overbrengen op miljoenen mensen, terwijl de liefdevolle frequenties van zijn/haar aura een ieder zegent die hij of zij ontmoet.

Sereniteit en vreugde zij kwaliteiten van de Ziel. Intelligente liefde is het gevolg als de ziel de dominerende innerlijke kracht wordt, en het lager ego wenslichaam wordt beheerst. Wanneer jullie met succes de membranen van Licht die de poort naar je Derde oog bewaken oplossen, verkrijgen jullie toegang tot je persoonlijke harde schijf van Goddelijke wijsheid.

Vergun het ons jullie een korte samenvatting te geven van de vele Ascensie symptomen die jullie, de Ingewijden op het Pad, momenteel ervaren.

Jullie trekken je terug uit sociale activiteiten en evenementen die je in het verleden nog plezierig vond. Harde geluiden, menigten en luidruchtige activiteiten storen je, en je verlangt naar rust, en misschien de sereniteit van de natuur. Wanneer je trillingsgetal omhoog gaat en harmonieuzer wordt, zal jij je losmaken van mensen, gebeurtenissen en plaatsen die lagere dissonante frequenties verspreiden.

Je zult ook gaandeweg steeds minder resoneren met bepaalde vrienden en kennissen, in het bijzonder met hen die negatief zijn, oordelen onheus zijn jegens anderen. Je kunt intense energie uitbarstingen ervaren, waarbij je ternauwernood stil kunt blijven staan, en soms kan je je zo licht van binnen voelen dat je nauwelijks weet heb van je fysieke vorm.

Soms heb je het gevoel dat alles zo zwaar is dat bijna door de grond zakt, net alsof een ongelooflijke vermoeidheid ook gewicht in de schaal legt. Jullie fysieke vorm is onderhevig aan een intense metamorfose op etherisch en cellulair niveau, en sommige van de transitie symptomen zijn zeer onplezierig, vooral voor hen die in een ouder en verzwakt lichaam verblijven.

Wanneer de Kundalini (Heilig Vuur) langs je ruggengraat op stijgt (de etherische lichtbuis), kunnen jullie soms intense hitte voelen, terwijl je van buiten koud en zelfs klam aanvoelt. Daarom is het – zodra dit zich voordoet – goed de moeite te nemen het Kundalini Vuur geleidelijk vrij te laten komen, opdat jullie langzaam de hogere frequenties van GodLicht kunnen integreren.

Sneller en meer is niet per definitie beter wanneer je midden in het transformatie proces van Ascensie zit. Voor hen die in de beginfase van het proces zitten, zal de integratie van verfijnde Licht frequenties niet al te zeer dramatisch zijn. Maar voor de Sterren Zaden die goed op weg zijn op het Pad van VerLichting, en toegestemd hebben als Wereld Dienaren het pad voor anderen te effenen, kan het een geducht en constant proces zijn omdat ze steeds hogere frequenties van Licht integreren om met anderen te delen. Zij kunnen dit ervaren alsof ze op een emotionele achtbaan zitten met vele emotionele ups & downs.

Zij stemmen zich af op, en laten veel los van opgeslagen energie of tegenstrijdige sjablonen op een diep cellulair niveau, en het is belangrijk om deze emoties naar buiten te laten komen opdat ze getransmuteerd kunnen worden in verfijnde Licht substantie.

Het is belangrijk dat jullie leren een waarnemer te worden van wat er gebeurt, en dat wat aan jullie wordt geopenbaard objectief bekijkt, verwerkt en corrigeert met liefdevol geduld en begrip. Je eetgewoonten zullen drastisch veranderen. Wat je ook wilt eten, volg je innerlijke leiding en neem waar hoe je lichaam reageert op dat wat je gegeten hebt.

Jullie LichaamsElementaal of innerlijke lichaamsintelligentie ontwaakt, en je zult er aandacht aan moeten besteden, want het leidt jullie naar het juiste voedsel en dieet. Besef dat matigheid de sleutels is tot alles.

Jullie kunnen vreemde pijnen en klachten ervaren, waar geen definitieve diagnose voor is. Er zijn vele kleine chakra’s en meridiaanpunten in het fysieke lichaam. Wanneer de hogere Lichtfrequenties door het lichaam stromen, kunnen ze weerstand tegenkomen op die punten, wat ongemak kan veroorzaken. Een van de meest voorkomende problemen is het gebied bovenaan de ruggengraat, tussen nek en schouderbladen.

Jullie kunnen ook het idee hebben alsof jullie je verstand of geheugen verliezen. Er zijn multidimensionale niveaus in je hersens, dus als jullie je frequentie patronen verhogen, zullen ook de lagere niveaus van je hersens verfijnd worden.
Daarom zullen jullie niet meer behoefte hebben aan, of in staat zijn toegang te krijgen tot je negatieve verleden, en alle onbeduidende zaken die daar bewaard zijn.

Jullie zullen toegang verkrijgen tot de hogere niveaus van je hersens waar je Heilige Geest verblijft. De eenwording tussen Derde Oog en Hartchakra is een integraal deel van het Ascensie Proces.

Geliefden, jullie moeten toegeven dat het een opwindende tijd is om in een fysiek voertuig te verblijven, en toch zwoegt dat lichaam om de alsmaar toenemende frequenties die jullie dagelijks integreren, bij te houden. Vele mensen die al jaren lang geen verkoudheid, griep of ingewandstoornissen hebben gehad, krijgen nu te maken met deze ondermijnende symptomen. Sommige mensen vragen zich dan af wat ze verkeerd doen.

Jullie doen niets verkeerd, lieve vrienden, het is juist wat je goed doet dat deze vlagen van ongemak en lichaamsstress veroorzaakt. We geven toe dat deze symptomen niet plezierig zijn om mee te maken. Maar wij geven jullie nog een ander facet van waarheid om over na te denken.

Zoals gezegd, ervaren vele van jullie die diep zijn betrokken bij het proces van transformatie en Ascensie deze ongemakken als een manier om snel de oude negatieve energieën in je fysieke lichaam te transmuteren.

Je zou het kunnen zien als een transmutatie of doop door vuur; een branden/vrijkomen van oude frequenties waardoor de hogere en zuiverder kristallijnen cellen van bewustzijn binnen kunnen sijpelen om geïntegreerd te woorden. Niet alle virussen zijn slecht, noch alle ongemakkelijke symptomen die jullie thans ervaren.
Weet dat dit eindigen zal en een hoger doel dient. Ook dit zal voorbijgaan lieverds!

Wij vragen jullie je zelf te koesteren, om als nooit tevoren naar je lichaam, en de signalen of boodschappen die je LichaamsElementaal afgeeft te luisteren. Hoe kunnen jullie genieten van de prachtige wereld van liefde en overvloed die jullie scheppen, als je waardevolle fysieke lichaam niet levendig en gezond is?

Kom met ons samen in je Piramide van Licht, geliefden, en vergun het ons jullie te helpen om door dit proces te gaan met Ease & Grace en grote vreugde. Moge de schittering van onze vader/Moeder God op jullie neerkomen, en jullie vervullen met het Licht van Eeuwig Leven.

Vertrouw er op dat wij altijd in de buurt zijn om jullie te leiden en te beschermen.

IK BEN Aartsengel Michaël.

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – http://www.assayya.com

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.