Tagarchief: ronna herman

Het Tijdperk van Bewust Gewaarzijn en Zelfmeesterschap

Maart 2011 * LM-3-2011

Aartsengel Michaël via Ronna Herman

Geliefde meesters, in het begin was ieder van jullie één der Heilige Onwetenden, een stralende Vonk van de Opperste Schepper. Toen het jullie beurt was om naar buiten te treden en te ontwaken, werden jullie je plotseling bewust van jullie goddelijkheid als een fragment van AL DAT IS. Vervolgens kwam het schokkende besef van jullie eigen bewuste IK BEN Aanwezigheid als een geïndividualiseerd facet van de Schepper. Dit ontwaken van Zielen heeft voortgeduurd op elk niveau, in elke dimensie van de Schepping, en duurt nog steeds voort, aangezien Grote Wezens van Licht naar voren treden om eindeloos nieuwe melkwegen, zonnestelsels, planeten en werelden te scheppen.

In deze bijzondere tijden is er in verschillende mate een groot, innerlijk transformatieproces gaande in elke Ziel op Aarde. Persoonlijk ervaren jullie een zuiveringsproces alsook een aanpassing en verruiming op verschillende gebieden van jullie fysieke, mentale, emotionele en etherische lichamen, veranderingen die noodzakelijk zijn om de steeds toenemende trillingsfrequenties te verdragen en te integreren die nu de aarde bestoken.

Er is een immer toenemend aantal energievelden van bewustzijn die openstaan voor jullie, het Sterrenzaad. Net zoals het Schepperslicht voortkomt uit de kosmische bron van Licht om te worden gebruikt door de Elohim en de Bouwers van Vorm, is dit verheven Licht beschikbaar voor diegenen van jullie die nu zijn afgestemd op ten minste de hogere vier- en lagere vijfdimensionale frequentiepatronen.

Iedere ster in de melkweg is een verbindingspunt van trillingsfrequenties. Ieder persoon functioneert als een levende ster met het vermogen om harmonieuze frequentiepatronen te ontvangen en door te geven overeenkomstig zijn/haar niveau van bewustzijn. Deze frequenties worden jullie Zielenlied genoemd.

Jullie zeven hoofdchakra’s kunnen worden vergeleken met zeven elektrische batterijen of zeven dynamische krachtcentra in het fysieke voertuig. Jullie trekken naar deze zeven krachtcentra de specifieke kwaliteiten, eigenschappen en deugden aan van de zeven Stralen van Godsbewustzijn via de Straling van de zeven grote aartsengelen die de mensheid overschaduwen. De manier waarop jullie deze energieën gebruiken bepaalt jullie Energetische Blauwdruk en jullie Zielenlied. Jullie supergevoelige, ontwaakte medemensen voelen jullie trilling en kunnen onderscheiden of die weldadig of disharmonisch is.

De prachtige en nooit aflatende engelen van het Devarijk richten zich op de schepping van vorm onder leiding van de Elohim en hun grote groep Bouwers van Vorm. Ieder van jullie moest een leerlingschap ondergaan bij deze Meesterbouwers opdat jullie vakkundig zouden worden in het kneden en scheppen van een grote verscheidenheid van dingen van lichamelijke aard. Op de hogere niveaus van het universele Licht leek het een vrij eenvoudig proces te zijn om datgene te kneden en te scheppen wat je wilde manifesteren. Dat komt omdat jullie functioneerden in het domein van zuivere gedachte waar geen vervormingen of negativiteit waren om de zaadgedachten te besmetten die voortkwamen uit jullie Heilige Geest, en ook omdat jullie gebruik maakten van de maximale hoeveelheid Schepperslicht die altijd voor jullie beschikbaar is in de ervaring binnen dit universum. Het wordt steeds moeilijker om de zuivere zaadgedachten van manifestatie vast te houden op ieder lager niveau of lagere dimensie omdat jullie je afsplitsen in steeds meer Vonken / Fragmenten van Godsbewustzijn. Is het dan verwonderlijk dat de mensheid zo lang heeft geworsteld om datgene te manifesteren wat nodig en gewenst is tijdens het bestaan in de beperkende, vervormde drie-/vierdimensionale werkelijkheid?

De engelen van het Devarijk zijn dragers van Kosmisch Heilig Vuur en zouden Heilige Vuurwezens genoemd kunnen worden. Zij zijn werkzaam vanuit het Etherische Niveau van bestaan en zijn de doorgevers van de Metatronische Lichtsubstantie van dit universum, die voortdurend straalt vanuit het hart van onze Vader/Moeder God. Van de grootste Deva-engelen, die de bergen, oceanen, grote wouden en meren onderhouden, tot de kleinste Elementalen die levenskracht sturen naar de bomen, bloemen en elk blaadje of grassprietje, al deze prachtige wezens van Goddelijke Essentie leveren onder leiding van de Elohim de kosmische stromen van levenskrachtenergie voor ieder facet van de schepping die niet is gezegend met een Ziel en het IK BEN-bewustzijn van Zijn. Een Vonk van de Essentie van de Opperste Schepper is in Alle dingen, van het grootste tot het kleinste.

Jullie moeten oude, beperkende, op angst gebaseerde frequenties loslaten en hen vervangen door het juiste niveau van Godsbewustzijn en de universele wetten die jullie zullen helpen op jullie huidige weg van verlichting. Het is een stappenproces en kan niet worden verhaast. Het is het ego dat voortdurend meer informatie verlangt, met name dramatisch of sensationeel nieuws of openbaringen, terwijl er meestal geen verlangen is om de informatie te integreren of te gebruiken. Echter, gedurende deze kritische tijden van versnelde verandering en evolutie, is er een Goddelijke Dispensatie gegeven om de eisen iets te verzachten en het proces te versnellen van het onthullen van de hogere Universele Wetten en Kosmische wijsheid om de mensheid te helpen op het pad van ascensie.

Het is altijd een langzaam proces geweest van de regels, richtlijnen en vereisten leren voor elke stap op het pad. Kwaliteiten, eigenschappen en kennis moeten worden geïntegreerd en geperfectioneerd opdat de hogere waarheden deel gaan uitmaken van wie je bent. Wanneer je je nieuwe waarheden uitdraagt als een natuurlijk deel van je Wezen, wordt de wijsheid, vergaard door die kennis, opgeslagen voor toekomstig gebruik in het facet van je Hogere Zelf dat verblijft op het Oorzakelijke Niveau van het bestaan. Deze wijsheid wordt een permanent deel van je IK BEN-bewustzijn. Je moet begrijpen dat je IK BEN-Aanwezigheid een grote bron is van Licht en Schepperswijsheid; echter, jij en al de Fragmenten van je Hogere Zelf in dit universum bevatten de wijsheid en ervaring die zijn verzameld tijdens je vele verblijven en grote ervaringen in tijd en ruimte. Alle positieve ervaringen, successen en wijsheid die zijn verkregen tijdens al je levens in de ervaringen van dit universum zijn opgeslagen in je Oorzakelijke Geest. Wanneer je Energetische Blauwdruk een bepaald frequentieniveau bereikt, ga je automatisch gebruik maken van de gaven/informatie/wijsheid die zijn opgeslagen in je Heilige Geest en ook in de geest van je Hogere Zelf die verblijft op het Mentale Oorzakelijke Niveau. Onthoud, het is van vitaal belang dat je alle nieuwe informatie/kennis filtert via je eigen geweten en bewustzijn.

De vele voordelen van de cursuslessen IK BEN Meesterschap die wij vele jaren geleden doorgaven aan onze boodschapper, waren bedoeld je te helpen het proces te versnellen van terugkeren naar evenwicht en harmonie in je vier lagere lichaamssystemen (Beschikbaar in onze studiehandleiding JE BESTEMMING VORMGEVEN en via onze webinar, IK BEN Meesterschap klassenreeks. RH). Het heeft jullie vele eeuwen gekost om de vervormde energieën te belichamen die jullie nu bij jullie dragen. Echter, dit is een tijd van wonderen, en er was een andere speciale Goddelijke dispensatie gegeven door onze Vader/Moeder God, waarbij elke inspanning die jullie leveren om terug te keren naar Zelfmeesterschap zal worden vergroot en versneld in deze prachtige evolutionaire tijden van ascensie. Zelfmeesterschap wordt altijd verkregen door het proces van je bewustzijn verhogen en je capaciteit vergroten om meer Goddelijke Lichtsubstantie te integreren en uit te stralen. In het proces zul je een wegbereider worden en een Werelddienaar vervuld van hartelijkheid voor alle Wezens terwijl je onvoorwaardelijke Liefde/Licht uitstraalt naar de wereld.

Je bewustzijn zal geleidelijk aan groter worden en de hele mensheid en de Aarde omvatten, alsook het zonnestelsel, de melkweg en het universum. Niet langer kan je primaire focus gericht zijn op het kleine zelf alleen. Jullie uiteindelijke doel is een galactische bewoner worden en uiteindelijk een universeel Wezen van Licht. Verruiming van bewustzijn geeft je de middelen om gebruik te maken van hogere, meer complexe informatie. Dit geeft het vermogen om steeds meer deugden, kwaliteiten en talenten te integreren van onze Vader/Moeder God. In de drie– en vierdimensionale omgeving heersen de menselijke emoties. Op de hogere niveaus van de vierde dimensie en de lagere niveaus van de vijfde dimensie heersen de mentale aard/vermogens die worden overschaduwd door de zuiverheid en verlichting van de Heilige Geest, het Heilige Hart en het Hogere Zelf.

Geliefde harten, lees niet slechts de diepzinnige woorden die wij jullie geven, zoals hieronder. Bestudeer ze en onthoud ze, want in deze woorden van wijsheid zijn kritische factoren die je wilt gebruiken wanneer je je meesterschap van het Zelf perfectioneert, en wanneer je wordt geroepen om je welverdiende wijsheid te delen met anderen.

 • Een meester zoekt zijn/haar hoogste waarheid en draagt deze vervolgens uit naar zijn/haar beste vermogen.
 • Een meester leert de wereld en haar grote drama te aanschouwen vanuit een hoger gezichtspunt. Dit wordt plooibaar wanneer je van de lineaire tijdlijn overgaat in de spiraliserende, pulserende trillingspatronen van de hogere dimensies.
 • Een meester is bedreven in het manipuleren van energie, altijd voor het hoogste goed. Hij/zij verblijft in een spiraal van harmonieuze, spirituele krachten.
 • Ascensie is geest– en Zielsverruimend, eeuwig overgaand van de ene staat van verhoogd bewustzijn naar de volgende.
 • Jullie hebben een tijdperk betreden van bewust gewaarzijn. Een bewust gewaar zijn van en ontwaken tot de wenken van je Zielzelf zijn de eerste stap in het bereiken van Zelfmeesterschap.
 • Een meester weet wanneer te spreken en wanneer te zwijgen. Een meester is duidelijk in zijn/haar rede. Voortdurend gekwebbel in de geest en zinloos geklets verstoren de rust van je auraveld. Je dient de harmonieuze, hogere golffrequenties van Licht in alle dingen te zoeken.
 • Kennis alleen doet scheiden. Wijsheid en het gewaar zijn van de Ziel doet verenigen.
 • Als ingewijde op het Pad verhoog je voortdurend je capaciteit voor Schepperslicht.
 • Wanneer je enig facet van je Goddelijkheid ontkent, ontken je je Goddelijke heelheid.
 • Het universum vormt en definieert Zichzelf steeds opnieuw via de impulsen / verlangens van de Opperste Schepper en onze Vader/Moeder God. Het is het verlangen van de Opperste Schepper om individualiteit te ervaren door Zichzelf te splitsen in een onvoorstelbaar aantal grotere en kleinere Vonken van bewustzijn.
 • Het Omniversum is vol met dansende, stromende, versmeltende en scheidende fragmenten / Goddelijke Vonken. De Schepper is levend en bewust in ieder en elk van deze fragmenten, ongeacht hoe groot of hoe klein.
 • De Ruimte is een entiteit in zichzelf, wachtend om geprogrammeerd of gekneed te worden in oneindige mogelijkheden.

VRAAG: Hoe weten we of we etherische tranen hebben? Als we die hebben, hoe weten we waar die zijn en hoe kunnen we ze helen?

Etherische tranen helen in het auraveld is een proces dat begint zodra je meer van je Zielzelf begint te integreren. Een van de grote voordelen, naarmate je steeds meer hogere frequentie-energieën gaat integreren in je fysieke voertuig en je chakrasysteem in evenwicht en harmonie gaat brengen, is dat alle etherische tranen die je hebt, beginnen te helen. Vaak ondervind je fysieke ongemakken op plekken waar tranen zijn of etherisch littekenweefsel in je auraveld. De meeste etherische tranen bevinden zich in de gebieden van de lagere drie chakra’s, tegenover het hartcentrum / de solarplexus, of in de rug van het lichaam tussen de schouderbladen.

Je kunt het proces versnellen door in je persoonlijke piramide te gaan. Ga op de kristallen tafel liggen en vraag je engelenhelpers om je lichaam te scannen en aan te geven of en waar zich etherische tranen bevinden in je auraveld. Als je een indicatie krijgt dat er etherische tranen zijn, vraag dan mij, MIK-I-EL, deze tranen in te pakken met mijn stralende zwaard van Licht. Deze procedure kan even duren; echter, het helingproces zal beginnen en het zal versnellen als je toegang krijgt tot de hogere trillingspatronen van Licht. Meer Adamanten Deeltjes van Licht inbrengen via de Oneindigheidademhaling en de klinkerklanken tonen is ook bijzonder heilzaam, en zal helpen het helen/harmoniseren van je auraveld te versnellen en evenwicht scheppen in je vier lagere lichaamssystemen.

Moedige vrienden, ongeacht waar je leeft of de omstandigheden waarin je nu verkeert, is er een grote gelegenheid voor jullie om te beginnen met het verkrijgen van Zelfmeesterschap. Jullie zijn broodnodig als Dragers van Licht en als een Werelddienaren. Dit geldt voor ieder van jullie die dit bericht leest. Ik omsluit jullie in een auraveld van bescherming. Ik ben voor altijd jullie beschermer en trouwe metgezel.

© 2011 Ronna Herman, Star Quest. 775-856-3654 • ronnastar@earthlink.net * 6005 Clear Creek Drive • Reno, NV 89502
Nederlandse vertaling © 2011 Frank Hoogerbeets, Ditrianum (www.ditrianum.org).

Dit artikel mag alleen in z’n geheel en ongewijzigd worden gekopieerd en verspreid met inbegrip van alle copyright-vermeldingen.

Transmitted through Ronna Herman * Copy freely and share. However, I claim the universal copyright for this article in the name of Archangel Michael.

www.ronnastar.com

Het Fysieke Voertuig is een Wonderbaarlijke Creatie.

november 2010

Aartsengel Michaël doorgegeven via Ronna Herman ©. Vertaling ArjunA.

Geliefde meesters, nu jullie voort gaan op het Pad van Ver-Lichting, en jullie betere inzichten krijgen in de kosmische wet en het functioneren van het Universum, nemen we de kans waar om jullie bij gelegenheid een beter begrip te geven van enkele concepten van de Schepping en de complexiteit van het fysieke voertuig.

Daarom willen wij jullie diepgaand een uitleg geven over de samenstelling van het etherische lichaam en het belang daarvan in het proces van Ver-Lichting. Het etherische lichaam of etherische web, dat fijnstoffelijker is dan het aardse lichaam, verwijst naar het onzichtbare equivalent van het fysieke lichaam.

Het etherische lichaam is samengesteld uit de fysieke aura, die jullie fysieke gezondheid uitstraalt via diverse kleuren, en de verstoringen, of het ontbreken daarvan, binnen het etherische web.

De emoties van pijn, lijden en rancune zijn gedachtevormen die jullie ervan weerhouden de Lichtdrager te worden conform jullie bestemming. De aura is het elektromagnetische veld dat het stoffelijke lichaam omhult, en het versterkt energie naar jullie toe, en straalt trillingsfrequenties naar buiten toe.

De aura van het mentale lichaam binnen het etherische web is op sterven na dood bij hen die nog gevangen zitten in de beperkingen van de derde en lage vierde dimensies, omdat ze de wereld en de gebeurtenissen waarnemen door een filter van illusie die gecreëerd is door oude overtuigingen, gedachten en daden.

Bij het bestaan in een drie –en vierdimensionale werkelijkheid is de dominante kracht binnen het emotionele lichaam het astrale vlak. Zodoende wordt het merendeel van de mensheid beïnvloedt door hun basis persoonlijkheid en het ego wenslichaam, dat is samengesteld uit onvervulde verlangens uit het verleden, plus emotionele onbalans met gevoelens van minderwaardigheid en niet geliefd zijn.

Een van de meest dramatische fasen in het Ver-Lichtingsproces is de passage van vervormingen van emotionele collectieve bewustzijnsovertuigingen naar de stabiliteit en de onbevangen harmonie van de hogere dimensies. Onthoud dat angst je macht ontneemt. De algemene collectieve bewustzijnsovertuiging wordt aangestuurd door negatief, vijandig denken en de weerstand tegen nieuwe concepten en verandering.

Het merendeel van de mensheid is verstrikt in een werkelijkheid van pijn en lijden, maar is niet bereid om nieuwe, extensieve ideeën te omarmen, wat hen zou bevrijden uit de zelfopgelegde gevangenschap in beperking. Het is van vitaal belang dat jullie stevig veranderd en in balans blijven binnen het geaccepteerde spectrum van dualiteit, terwijl je nog leeft in de 3D werkelijkheid.

Jullie moeten er ook naar streven emotionele harmonie en sereniteit neer te zetten in de illusionaire wereld van de vierde dimensie, terwijl jullie wijsheid nastreven en de moeite nemen te wennen aan het mentale vlak van de lagere vierde dimensie.

Jullie moeten altijd alert zijn op de fluisteringen van je Ziel en je Hoger Zelf. Het is ook belangrijk dat jullie inzien dat je niet één Hoger Zelf hebt, maar vele fragmenten/Vonken van je Hoger Zelf verspreid over gans het Universum.
Het Ascensie proces omvat de geleidelijke integratie en assimilatie van de volgende hoger dimensionale frequentie aspect van je Hoger Zelf. Jullie bevinden je in het proces van uitbreiding van je Licht en je bewustzijn.

Jullie transformatie naar Zelfmeesterschap, evenals het Ascensie proces, zal sterk versneld worden zodra jullie je persoonlijke levenslijn, de etherische buis van Licht of Pranabuis, uitgebreid hebben. Dat is jullie kernverbinding met jullie Goddelijke Ik Ben Aanwezigheid.

Jullie zitten ook in het proces van her-verbindingen met de Levenslicht Rivier via jullie Antakarana (Regenboogbrug van Licht), die de Schepper Essentie bevat die Adamantine Partikels wordt genoemd. In de vele voorbije eeuwen heeft de mensheid de verbinding met de Levenslicht Rivier zo afgezwakt dat bij de meeste mensen het nog maar een sijpelend stroompje is.

Een ieder van jullie beschikt over een stralingssfeer die geproduceerd wordt door het trillingsgetal van je aura en je ZieleLied. Ascensie betekent het in evenwicht brengen van je hele chakrasysteem, wat het zuiveren, verfijnen en balanceren van je etherische lichaam / de aura vergemakkelijkt.

Jullie doel is je etherische lichaam en aura weer terug te brengen tot de perfecte Goddelijke Blauwdruk, wat de menselijke blauwdruk is voor jullie oorspronkelijke vorm; het zogenaamde Adam/Eve Kadmon Licht Lichaam! Wij observeren jullie via de kleurige banden binnen jullie meervoudige lichaam; het fysieke, mentale, emotionele en etherische lichaam, dat gecreëerd is door jullie gedachten, daden en handelingen in vele levens door alle tijden heen.

Jullie Energetische Signatuur is samengesteld uit alle frequentie modellen die jullie dagelijks uitzenden via je gedachten, daden en handelingen. Jullie Energetische Signatuur kan enorm verschillen wanneer je binnen een 3D/4D werkelijkheid leeft/functioneert. Maar, terwijl jullie vorderen op het Pad van VerLichting, wordt jullie Energetische Signatuur geleidelijk aan harmonieus en melodieus om uiteindelijk deel uit te maken van je permanente ZieleLied.

De vorderingen van je Ziel worden gecontroleerd door de frequenties van je ZieleLied, en niet door je dagelijkse acties. Je ZieleLied is gecomponeerd uit middenvierde en hoger dimensionale frequenties van onvoorwaardelijke liefde, wijsheid, balans en harmonie.

Als ZelfMeester zal jullie Energetische Signatuur en je ZieleLied samensmelten tot een Celestijnse Mandala van geluid en kleur, waaraan jullie geïdentificeerd zullen worden in de Hogere Rijken. Jullie worden herkend aan de schittering van je Innerlijke Licht. Hoe meer Licht Essentie jullie in je fysieke lichaam incorporeren, hoe schitterender je aura zal gloeien.

De Heilige Geest van je Hogere Mentale Zelf is de onderscheiding makende hogere intelligentie, die de LichtBezielingen beheert en reguleert, en een wakend oogje houdt op de geschenken van de Geest die jullie zijn toebedeeld conform het niveau van spiritueel ontwaken en je huidige behoeften.

Speciale vrijstellingen worden ook beheerd en verspreid door je Heilige Mentale Zelf die als intermediair fungeert tussen jullie en je Ik Ben Aanwezigheid/GodZelf.
Meditatie helpt om het lagere denken en het ego te disciplineren, opdat jullie je bewust kunnen afstemmen op de inspiratie van je hogere geest.

Het vergt wel geduld en discipline om het gezwets in hun hoofd te stoppen dat normaal is voor mensen die nog afgesloten zijn van hun hoger bewustzijn.
Wij moedigen jullie aan om actieve en passieve meditatievormen te beoefenen. Een decreet of affirmatie is een krachtig gebed. Het moet een korte maar krachtige affirmatie zijn, die met vertrouwen wordt uitgedrukt, en de zekerheid dat het in de juiste vorm op de juiste tijd gemanifesteerd wordt.

Wanneer de affirmatie wordt geprojecteerd met liefdevolle bedoelingen voor het hoogste goed van allen, stemmen jullie je wil af op die van je Hoger Zelf, en de Universele Wet zorgt ervoor dat jullie gedachten als co-creator gecombineerd worden met die van gelijkgestemde zielen. Zo worden ze versterkt in kracht en vermogen.

In stilte mediteren is luisteren naar een antwoord van je Hoger Zelf, je beschermengel of van de Heilige Geest. Besef dat iemand die gecentreerd is in zijn/haar Hartchakra en Derde Oog, kosmische waarheden kan overbrengen op miljoenen mensen, terwijl de liefdevolle frequenties van zijn/haar aura een ieder zegent die hij of zij ontmoet.

Sereniteit en vreugde zij kwaliteiten van de Ziel. Intelligente liefde is het gevolg als de ziel de dominerende innerlijke kracht wordt, en het lager ego wenslichaam wordt beheerst. Wanneer jullie met succes de membranen van Licht die de poort naar je Derde oog bewaken oplossen, verkrijgen jullie toegang tot je persoonlijke harde schijf van Goddelijke wijsheid.

Vergun het ons jullie een korte samenvatting te geven van de vele Ascensie symptomen die jullie, de Ingewijden op het Pad, momenteel ervaren.

Jullie trekken je terug uit sociale activiteiten en evenementen die je in het verleden nog plezierig vond. Harde geluiden, menigten en luidruchtige activiteiten storen je, en je verlangt naar rust, en misschien de sereniteit van de natuur. Wanneer je trillingsgetal omhoog gaat en harmonieuzer wordt, zal jij je losmaken van mensen, gebeurtenissen en plaatsen die lagere dissonante frequenties verspreiden.

Je zult ook gaandeweg steeds minder resoneren met bepaalde vrienden en kennissen, in het bijzonder met hen die negatief zijn, oordelen onheus zijn jegens anderen. Je kunt intense energie uitbarstingen ervaren, waarbij je ternauwernood stil kunt blijven staan, en soms kan je je zo licht van binnen voelen dat je nauwelijks weet heb van je fysieke vorm.

Soms heb je het gevoel dat alles zo zwaar is dat bijna door de grond zakt, net alsof een ongelooflijke vermoeidheid ook gewicht in de schaal legt. Jullie fysieke vorm is onderhevig aan een intense metamorfose op etherisch en cellulair niveau, en sommige van de transitie symptomen zijn zeer onplezierig, vooral voor hen die in een ouder en verzwakt lichaam verblijven.

Wanneer de Kundalini (Heilig Vuur) langs je ruggengraat op stijgt (de etherische lichtbuis), kunnen jullie soms intense hitte voelen, terwijl je van buiten koud en zelfs klam aanvoelt. Daarom is het – zodra dit zich voordoet – goed de moeite te nemen het Kundalini Vuur geleidelijk vrij te laten komen, opdat jullie langzaam de hogere frequenties van GodLicht kunnen integreren.

Sneller en meer is niet per definitie beter wanneer je midden in het transformatie proces van Ascensie zit. Voor hen die in de beginfase van het proces zitten, zal de integratie van verfijnde Licht frequenties niet al te zeer dramatisch zijn. Maar voor de Sterren Zaden die goed op weg zijn op het Pad van VerLichting, en toegestemd hebben als Wereld Dienaren het pad voor anderen te effenen, kan het een geducht en constant proces zijn omdat ze steeds hogere frequenties van Licht integreren om met anderen te delen. Zij kunnen dit ervaren alsof ze op een emotionele achtbaan zitten met vele emotionele ups & downs.

Zij stemmen zich af op, en laten veel los van opgeslagen energie of tegenstrijdige sjablonen op een diep cellulair niveau, en het is belangrijk om deze emoties naar buiten te laten komen opdat ze getransmuteerd kunnen worden in verfijnde Licht substantie.

Het is belangrijk dat jullie leren een waarnemer te worden van wat er gebeurt, en dat wat aan jullie wordt geopenbaard objectief bekijkt, verwerkt en corrigeert met liefdevol geduld en begrip. Je eetgewoonten zullen drastisch veranderen. Wat je ook wilt eten, volg je innerlijke leiding en neem waar hoe je lichaam reageert op dat wat je gegeten hebt.

Jullie LichaamsElementaal of innerlijke lichaamsintelligentie ontwaakt, en je zult er aandacht aan moeten besteden, want het leidt jullie naar het juiste voedsel en dieet. Besef dat matigheid de sleutels is tot alles.

Jullie kunnen vreemde pijnen en klachten ervaren, waar geen definitieve diagnose voor is. Er zijn vele kleine chakra’s en meridiaanpunten in het fysieke lichaam. Wanneer de hogere Lichtfrequenties door het lichaam stromen, kunnen ze weerstand tegenkomen op die punten, wat ongemak kan veroorzaken. Een van de meest voorkomende problemen is het gebied bovenaan de ruggengraat, tussen nek en schouderbladen.

Jullie kunnen ook het idee hebben alsof jullie je verstand of geheugen verliezen. Er zijn multidimensionale niveaus in je hersens, dus als jullie je frequentie patronen verhogen, zullen ook de lagere niveaus van je hersens verfijnd worden.
Daarom zullen jullie niet meer behoefte hebben aan, of in staat zijn toegang te krijgen tot je negatieve verleden, en alle onbeduidende zaken die daar bewaard zijn.

Jullie zullen toegang verkrijgen tot de hogere niveaus van je hersens waar je Heilige Geest verblijft. De eenwording tussen Derde Oog en Hartchakra is een integraal deel van het Ascensie Proces.

Geliefden, jullie moeten toegeven dat het een opwindende tijd is om in een fysiek voertuig te verblijven, en toch zwoegt dat lichaam om de alsmaar toenemende frequenties die jullie dagelijks integreren, bij te houden. Vele mensen die al jaren lang geen verkoudheid, griep of ingewandstoornissen hebben gehad, krijgen nu te maken met deze ondermijnende symptomen. Sommige mensen vragen zich dan af wat ze verkeerd doen.

Jullie doen niets verkeerd, lieve vrienden, het is juist wat je goed doet dat deze vlagen van ongemak en lichaamsstress veroorzaakt. We geven toe dat deze symptomen niet plezierig zijn om mee te maken. Maar wij geven jullie nog een ander facet van waarheid om over na te denken.

Zoals gezegd, ervaren vele van jullie die diep zijn betrokken bij het proces van transformatie en Ascensie deze ongemakken als een manier om snel de oude negatieve energieën in je fysieke lichaam te transmuteren.

Je zou het kunnen zien als een transmutatie of doop door vuur; een branden/vrijkomen van oude frequenties waardoor de hogere en zuiverder kristallijnen cellen van bewustzijn binnen kunnen sijpelen om geïntegreerd te woorden. Niet alle virussen zijn slecht, noch alle ongemakkelijke symptomen die jullie thans ervaren.
Weet dat dit eindigen zal en een hoger doel dient. Ook dit zal voorbijgaan lieverds!

Wij vragen jullie je zelf te koesteren, om als nooit tevoren naar je lichaam, en de signalen of boodschappen die je LichaamsElementaal afgeeft te luisteren. Hoe kunnen jullie genieten van de prachtige wereld van liefde en overvloed die jullie scheppen, als je waardevolle fysieke lichaam niet levendig en gezond is?

Kom met ons samen in je Piramide van Licht, geliefden, en vergun het ons jullie te helpen om door dit proces te gaan met Ease & Grace en grote vreugde. Moge de schittering van onze vader/Moeder God op jullie neerkomen, en jullie vervullen met het Licht van Eeuwig Leven.

Vertrouw er op dat wij altijd in de buurt zijn om jullie te leiden en te beschermen.

IK BEN Aartsengel Michaël.

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – http://www.assayya.com