Maandelijks archief: september 2022

Blessed Mabon – Balans tijdens de herstequinox

Dit jaar valt de herfstequinox op 23 september. Dag en nacht zijn even lang en de herfst wordt nu echt ingeluid.

Juist omdat dag en nacht even lang zijn, is dit een perfect moment om de balans op te maken. Iedere equinox nodigt uit om te evalueren en te voelen waar er in je leven balans ontbreekt. De Nieuwe Aarde kan niet ontstaan als we als mensheid niet tot een nieuwe balans komen: een balans van de verdeling van energie, een balans waarin we in harmonie leven met de natuur.

Er is veel dualiteit op de planeet. Waar kun jij meer neutraliteit betrachten? Waar kun je met meer mededogen naar jezelf en de ander kijken? Deze herfstequinox nodigt je ertoe uit.

Merk het op als je aan het oordelen bent. Laat het los. Stem je opnieuw af op de Aarde en op je eigen Ziel. Zo breng je hemel en aarde in jezelf samen.

Door meer te Zijn, aanwezig bij wat is, kunnen we ons opnieuw verbinden met onszelf, de natuur, de ander en onze zielsafkomst.

Wat van ons gevraagd wordt is om de middenweg te bewandelen. Dat vraagt mijns inziens een centreren in je hart. Je hart is vol liefde, zachtheid en compassie. Wanneer je vanuit deze kwaliteiten naar jezelf en je leven kijkt, maar ook naar het leven als geheel, dan kun je met onderscheidingsvermogen in plaats van oordeel bezien wat er nodig is.

In ‘Engelen op je pad‘  schreef ik al over de Keltische jaarfeesten die zich bij uitstek lenen voor lichtwerk. Over het huidige moment Mabon, dat jaarlijks tussen 19 en 22 september plaatsvindt, lees je er het volgende:

“Tijdens de herfstequinox wordt Mabon gevierd. Dag en nacht zijn weer even lang en daarmee zijn licht en duisternis in evenwicht. Dit is het moment waarop de tweede oogst wordt gevierd. Deze oogst staat in het teken van groenten en vruchten. Nu wordt het tijd te verstillen. Het grote werk van het jaar is verricht en het is een tijd om tot onszelf te komen en naar binnen te keren in voorbereiding op de donkere tijd van het jaar. Ook nu is er weer aandacht voor de zegeningen, de oogst in ons leven. Er kan worden geleerd van wat er gelukt is, maar ook van de uitdagingen en tegenvallers. We mogen afronden en opruimen. Dit geldt voor fysieke zaken, maar zeker ook onze innerlijke gebieden. Tijdens de herfstequinox kun je werken met Torquaret, de beschermengel van de herfst. Hij helpt je datgene te vieren wat je hebt bereikt, terwijl je gezuiverd wordt om weer verder te komen.”

Juist nu is het goed om stil te staan bij de dingen die wel goed gaan in ons leven en op aarde. En dat dat niet altijd makkelijk is, weten we allemaal. Het is erg makkelijk overspoeld te raken door ellende op het nieuws en uitdagingen op ons eigen pad. Toch is juist nu de tijd om gedachten van vrede uit te sturen naar alle hoeken van de aarde, maar ook dichtbij huis: naar ons eigen mooie hart.

Maak dus ruimte om nieuwe balans te creëren  Stuur Licht naar die delen van jou die het nodig hebben. Neem daarnaast de tijd liefdevol je aandacht te schenken aan dat wat er goed is in je leven. Geef je waardering aan jezelf en de ander en laat vrede je hart vullen. Stuur deze vrede de wereld in en laat het als een helende kracht van je uitgaan. 

Equinox blessings,

Cathelijne

Een boodschap van de Sisterhood of Light

Vorige week heb ik de essence van Avalon mogen afstemmen. ik had tijdens mijn reis naar Glastonbury in de Chalice Well al kristallen geactiveerd en Chalice Well water meegenomen, speciaal met als doel er deze keer een Crystal Angel Essence van te maken. Een fijne manier om je af te stemmen op de mooie energie van Avalon, ook als je niet naar Glastonbury kunt reizen.

Afstemming

Bij het afstemmen van de essence betrad ik de innerlijke gebieden. Ik bevond me in een etherische variant van de Chalice Well Gardens. Er liep een processie achter me aan van deva’s natuurwezens, godinnen en priesteressen maar ik nam ook een eenhoorn en Merlijn waar. 

Er vloeide heilige (sacred) energie van al deze Lichtgidsen in de essence en vanuit de etherische tuin werden er Zaden van Licht in gestuurd. Zoals ook het geval was bij de activatie van de Golden Healer Kristalletjes toen ik bij de Chalice Well was, trad ook nu de Godin Brigid naar voren. 

Brigid

Brigid, is een Keltische vuurgodin. Ze staat bekend als ‘bewaarder van het haardvuur’, van het vuur in de smidse en van de goddelijke vlam die in onze harten brandt. Brigid is ook een bewaker van heilige bronnen en putten. Geen wonder dus dat ik haar mocht waarnemen bij de Chalice Well, al wordt ze van oudsher vooral gekoppeld aan de White Well in Glastonbury.

De hazelaar en de zwaan zijn heilig voor Brigid, de wolf haar metgezel. Brigid is de personificatie van het spirituele aspect van de natuurlijke impuls voor nieuw leven. Zij is de geest van Imbolc, de eerste opwellingen van de lente. Je kunt haar aanroepen als vroedvrouw bij de geboorte van nieuwe manieren van Zijn in je leven en als meter als ze groeien en bloeien.

Brigid is de inspiratiebron van dichters en profeten. Zij is de overbruggende en balancerende energie die het verenigende principe tussen en boven de ervaring van dualiteit onthult; tussen goddelijk en menselijk, stam en land. Ik vind het zo mooi dat ze juist nu naar voren trad, omdat ik zelf steeds zoek naar manieren waarop wij mensen boven de dualiteit uit kunnen stijgen.

Brigid zegende de essence. Daarna stapte de eeuwenoude Priesteres Viviane naar voren (althans, ze heeft eeuwen geleden geleefd). Ook zij zegende de essence.

Daarna mocht ik naar de etherische dubbel van de Glastonbury Tor. Het voelde alsof ik daadwerkelijk in Glastonbury was maar de 5D-blauwdruk ervan…beter kan ik het niet verwoorden.

Het was alsof de nacht viel. De processie was niet langer bij me en ik mocht onder de begeleiding van de sterren en de maan het labyrint de Tor op lopen. Het voelde als een initiatie en dus zit de kracht van het labyrint en initiaties ook in deze essence. 

Sisterhood of Light

Boven gekomen baadde de toren boven op de Tor in een kolom van Licht, onder het toeziend oog van aartsengel Michael. De essence werd met dit Licht doorstraald. Daarna verdween de Tor en kwam er een steencirkel voor in de plaats met tussen de stenen een cirkel van vrouwelijke Lichtwezens: The Sisterhood of Light. 

Zij gaven me een Engelstalige boodschap, die ik voor jullie heb vertaald:

Geliefde Zuster van Licht,

Welkom terug in ons midden. 

Of deze essence nu door mannen of vrouwen wordt gebruikt, Hij zal je afstemmen op de ‘Sisterhood of Light’. De wereld is steeds verder uit balans geraakt. Macht, geld en de analytische linkerhersenhelft zijn nog steeds de krachten die grotendeels de aarde regeren. 

Echter, wil er heling kunnen plaatsvinden in de mensheid en op Aarde, dan is er balans nodig en zijn andere kwaliteiten van belang: voeding, gemeenschapszin, eenheid, zuster- (en broeder-) schap, verbondenheid, compassie, zorg en liefdevolle vriendelijkheid. Een meer ontvankelijke, intuïtieve staat van Zijn zal nieuwe oplossingen brengen voor oude problemen. Oplossingen voor Allen, in plaats van voor een enkeling. Oplossingen van eenheid en gezamenlijkheid. 

De ware magie van de mensheid kan alleen worden aangeboord wanneer de intuïtie van de buik en het weten van het hoofd samenkomt in de liefde van het hart.

Moge deze essence degene die het gebruiken helpen om deze kwaliteiten te belichamen. Via de essence wordt je afgestemd op het hartchakra van de Aarde, wat het eigen hart kan doen openen, helen en ascenderen. 

Wandel met Lichtheid, geliefde zuster(s en broeders). Herinner je Lichtorigine. En moge zij die deze essence gebruiken hun eigen heiligheid (sacredness) herinneren, die van Avalon, en al het Leven op Gezegende Moeder Aarde.

In Liefde en Licht

In Liefde en Licht

In Liefde en Licht 

Avalon Essence

Meer weten over de essence?

Net als alle Crystal Angel Essences bestaat deze essence uit een edelsteenelixer dat is geactiveerd en afgestemd op de energieen die bij deze essence horen. Deze essence is uniek in de zin dat er het water van de Chalice Well in Glastonbury voor is gebruikt en dat de Heaven On Earth Essences van de Chalice Well zijn toegevoegd. Deze drie essences voegen de kwaliteiten Love, Power en Light toe aan de essence. 

Deze essence:

 • Verbindt je met de Lichtmagie van Avalon
 • Brengt in contact met Godinnenenergie
 • Werkt als een vortex 
 • Stemt af op krachtplekken en leylijnen. 
 • Brengt het Goddelijke mannelijke en vrouwelijke in jezelf in evenwicht. 
 • Helpt je voorbij de sluiers en nevelen te kijken naar de Bron van het leven.
 • Brengt je de helende energie van de Chalice Well

Je kunt de essence hier bestellen (OP=OP)>>>

Roepen de Elven Ones jou?

Je ziet al langere tijd wat vaker elfachtige skulls. Ik heb er een tijdje over gevoeld. Wat het nu wel de bedoeling ze via de webshop aan te bieden of niet? Want aan de ene kant trok het idee van elfen me natuurlijk enorm aan (wie mijn boek Leef vanuit je Ziel, met de elfen, draken, eenhoorns en andere lichtwezens heeft gelezen snapt waarom), maar aan de andere kant kon ik in deze skulls de natuurwezens niet altijd even duidelijk voelen. 

Tijdens mijn vakantie in Engeland – waar de natuurwezens voor mij altijd dichterbij voelen – kreeg ik opeens fotos van deze skulls toegestuurd van mijn eigen carver. Die had ze eerder nooit gehad. Hoewel mijn hoofd nog steeds wat morrelde over deze skulls, voelde ik toch innerlijk een ‘ja’ en daar luister ik altijd naar.

Bij het uitzoeken ervan, voelde ik dat deze skulls Elven Ones mogen heten en dat de wezens die hierbij horen in het algemeen geen ‘elfjes’ zijn (al sluit ik niets uit…bij activaties gebeuren er vaak genoeg onverwachte dingen). 

Ik noem ze wezens Elven Ones, om te onderscheiden met fairies. Wij vertalen ‘fairies’ en ‘elves’ beiden als elf, maar het zijn heel andere wezens. De ene klein en fijn en heel dichtbij de natuur. De andere lang en krachtig en hoewel diep verbonden met de natuur, voel ik vaak bij hen ook een andere energie, alsof ze daarvoor van de sterren kwamen. Ergens een beetje verwarrend want je zou kunnen zeggen dat we allemaal voortkomen uit sterrenstof, maar ik bedoel hiermee dat deze wezens voor ze op Aarde kwamen elders in het universum vertoefden. Je kunt het in heel erg versimpelde termen zien als het verschil tussen een bloemenelfje en een elf uit de Lord of the Rings. De beelden die ik tot nog toe bij deze skulls kreeg, leken dus meer op het laatste.

Wat nu zo leuk is, voor ik mijn reis naar Engeland maakte, stond er nog een intuïtieve mystieke gidsentekening op de wachtlijst. Ik vind het altijd erg prettig de wachtlijst helemaal weg te werken voor ik op vakantie ga. Maar de energie en tijd was op. En hoewel het als eerste op de agenda stond, was steeds de energie niet juist. Het afstemmen op dit soort tekeningen vraagt een bepaalde energie en concentratie en daarom moet mijn energie en de tijd goed zijn om dat te doen. Dat gaat zelden volgens de planning van mijn 3D-mind.

De dag dat ik het elixer voor de Avalon essence klaarzette en ik de carver de oké gaf voor de bestelling van de Elven Ones, was de energie eindelijk goed voor het maken van de tekening. Waarschijnlijk was het zo op de lange baan geschoven omdat ik nu afgestemd was op de Elven Ones en daardoor de juiste gids voor deze persoon door kon komen. Het is altijd zo leuk als je dat achteraf kunt zien. Dan is opeens duidelijk waarom de flow zo lang op zich liet wachten. Het intuïtief werken vraagt een zekere overgave en vertrouwen!

Een van de boodschappen bij deze gidstekening voelt voor ieder van ons heel belangrijk:

De Elven Ones zijn zeer etherisch kijken dan ook diep voorbij de fysieke realiteit en ze vragen ons hetzelfde te doen. Kijk met je spirituele zicht, zie de energie van jezelf en de ander en laat je hierdoor leiden. Ze brengt je in contact met de ongeziene gebieden en ook met je eigen Ziel en Hoger Zelf. Deze weten precies wat jij hier komt doen als mens en hun schoonheid is immens en mag je steeds meer door je heen laten stromen. Dan zul je merken dat er in je energie meer Lichtheid komt en dat je de tekens en synchroniciteiten op je pad (nog) meer op zult merken.

Nu de carvings binnen zijn, stel ik ze graag in onderstaand filmpje aan je voor. Wie weet mag jij de hoed(st)er worden van een van hen. Roept er eentje? Je vindt ze bij Angels & Co>>>

Liefs en Licht,

Cathelijne 

Volle Maan van het Weerlicht: meditatie voor 10 september

Morgen is het 9-9. Hoewel sommige spirituele leraren aangeven dat de ‘oude’ poorten (zoals 8-8 en 11-11) niet langer van kracht zijn, blijf ik ze sterk voelen. Misschien geldt hetzelfde voor jou. Deze week voelt als een flinke opbouw ernaartoe met voor wie daar gevoelig voor is de nodige ascensiesymptomen. Daarbij gaat Mercurius morgen ook nog eens retrograde en trouwe lezers van deze blog weten wat ze daarbij ongeveer kunnen verwachten.

Voor mijn gevoel is het een goede tijd om dieper naar binnen te keren en contact te maken met je eigen Ziel.

Volle Maan in Vissen

Ook de dag erna is een goed moment dat te doen, want op 10 september is de maan weer vol. Dat kan betekenen dat je het gevoel hebt dat je emoties wat op het punt van overlopen staan. Zielsgericht teken Vissen vraagt je in ieder geval om diep in de bron van je onderbewuste te duiken. Laat je gevoelens toe. Laat ze stromen. Wat zeggen ze je? Wat wenst je hart? Hoe kun jij de wereld dienen? Het is een goede tijd hierop te bezinnen. Overigens betekent jouw dienstbaarheid aan de wereld niet dat je jezelf moet vergeten. Deze maand vraagt juist om zelfzorg met alle retrograde planeten (want Mercurius is deze maand in het gezelschap van vijf andere planeten en een asteroïde).

Wanneer je grote onrust voelt, kijk dan eens goed of je echt je zielsmissie leeft? Wat is jouw roeping? Maak je daar al voldoende tijd voor? Wil je meer inspiratie over deze onderwerpen, lees dan mijn nieuwe boek Lemurische ZIelsheling.

Volle Maan van het Weerlicht

Deze maan staat bekend als de Maan van het Weerlicht. De volle maan is altijd een moment in de maand om naar binnen te keren. Neem de tijd om contact te maken met jezelf, met je eigen energie. De volle maan van Weerlicht staat voor wijsheid. Dus maak contact met je eigen wijsheid (haha of eigenwijsheid;-)) en wat deze je te vertellen heeft. Eerst naar binnen keren dus voor jouw wijsheid en innerlijke waarheid en deze vervolgens op jouw unieke, creatieve manier toevoegen aan het grote geheel. 

Deze volle maan kun je nog meer gevoeligheid ervaren dan gewoonlijk. Dat nodigt uit om jezelf zozeer te vullen met je eigen Zielelicht, dat er een nieuwe bescherming ontstaat: eentje van binnenuit. Want hoe meer je totaal trouw bent aan jouw eigen hoogste trilling, hoe meer je uiterlijke omstandigheden hierop mee gaan bewegen.

De meditatie

We mediteren gewoonlijk om acht uur tegelijk met andere lichtwerkers om zo onze meditatie en intentie te versterken en vleugels te geven. Natuurlijk kun je ook eerder of later aansluiten en met intentie jouw kracht bij de onze voegen.

 1. Steek voor je met de meditatie begint een of meer kaarsen aan. Je kunt daarnaast een wierrook stokje branden, of een olie in een verdamper gebruiken.
 2. Ga rustig en ontspannen zitten.
  Begin met het zuiveren van je ruimte. Ik doe dit altijd door een zuil van licht te plaatsen, een platinum net door de ruimte te laten halen en de ascentie vlam uit te nodigen. De engelenessence Zadkiël of die van Saint Germain kan je ook helpen de ruimte te zuiveren.
 3. Zet je voeten stevig op aarde om jezelf te gronden. Maak daarbij contact met je aardesterchakra dat zich 20-30 cm onder je voeten bevindt. Zie voor je hoe deze is verbonden met het kristallijne grid om de aarde en de kern van moeder aarde. Het vult zich met licht. Vul jezelf vervolgens helemaal met dit licht en straal dit vervolgens je aura in om jezelf van binnenuit te beschermen. Dit is jouw licht, jouw golflengte. Alles wat er op resoneert is welkom en de rest beweegt vloeiend langs je heen. Aartsengel Michael kan je hierbij helpen. De Crystal Angel Essence Michael is hier een fijne aanvulling op.
 4. Verbind je in gedachten en vanuit je hart met alle Lichtwerkers zodat we een netwerk van Licht om de aarde vormen. 
 5. Stel je daarbij voor dat er via je zielssterchakra (zo 30 cm boven je kruin) Kosmisch licht binnenkomt dat zich in je hart zetelt om het van daaruit naar de andere lichtwerkers te sturen. Je kunt dit voor je zien als lijnen of draden van licht die van hart tot hart lopen en zo een netwerk van Licht om de aarde vormen.
 6. Je kunt hier eventueel nog een extra intentie aan meegeven voor een bepaald gebied of een bepaalde kwaliteit die we nu op Aarde nodig hebben. Richt je daarbij altijd alleen op wat je WEL wilt zien in de wereld!
 7. Adem nu naar je hart en stel je voor dat je hart een tempel van Licht is dat jij betreedt.
 8. Nu zie je eerst aartsengel Jeremiel aan je verschijnen, de engel van het levensoverzicht. Neem de tijd met hem te bespreken wat jouw ware doel is, of je op schema loopt en waarin je je al dan niet geblokkeerd voelt. Hij helpt je hier graag mee. Geef de intentie mee dat je trouw wilt zijn aan jouw hoogste blauwdruk en zielenplan.
 9. Vervolgens voegt Aartsengel Zadkiel zich bij jullie met zijn Gouden, Zilveren en Violette Vlam. Deze houdt hij in een grote gouden schaal en hierin mag je symbolisch alles loslaten wat je tegenhoudt.
 10. Tot slot verschijnt aartsengel Michael. Je vraagt hem met zijn zwaard van licht en waarheid eventuele angsten los te snijden en je het zelfvertrouwen te geven om stappen voorwaarts te zetten.
 11. Er verschijnt nu een kristallen tafel in het midden van de ruimte en je gaat hier op liggen. De aartsengelen staan er omheen. Je geeft toestemming aan je Ziel om met je te versmelten. Zie een schitterend licht naar je toekomen. Het is onbeschrijfelijk mooi en krachtig. Dit ben jij. Ten diepste. En je voelt hoe deze kracht van licht helemaal met jou versmelt.
 12. Wanneer je voelt dat dit proces klaar is, kun je voor jezelf en naar de engelen een intentie uitspreken dat jij gaat leven vanuit hart en ziel.
  Breng dan je bewustzijn langzaam weer terug naar de ruimte waarin je begon en je eigen vertrouwde lichaam. Grond jezelf goed en haal een paar keer diep adem voor je je ogen opent.

Schrijf je inzichten op om later weer even naar terug te keren.

Ik wens je een prachtige meditatie en liefdevolle volle maan!

 Cathelijne

PS behoefte aan een geleide meditatie rond het thema zielsblauwdruk? Geef je dan op voor de online Aartsengel Michael Workshop via zoom op 29-9.