Tagarchief: ascentie

Een boodschap van aartsengel Sandalfon: Gebeden vanuit het hart

Deze krachtige nieuwe maan was een zeer geschikt moment om de nieuwe essence van aartsengel Sandalfon af te stemmen. Deze keer ontving ik daarbij de volgende channeling:

“Geliefde Ster van Licht,

Ik Ben Sandalfon en ik ben hier om je te helpen hemel op aarde te creëren. Ascentie gaat niet om het bereiken van een plek of tijd ver weg. Het gaat om het licht binnenin je dat zich verheft om jouw trillingsfrequentie  te verhogen in het hier en nu op aarde, zodat er een Nieuwe Aarde kan worden gecreëerd. Een persoon tegelijk, een hart tegelijk.

Het hart is waar ik het vandaag met je over wil hebben, want het hart is het centrum van gebed. Wanneer je bidt, maak je contact met je eigen Bron van Licht, met je innerlijke Goddelijke Vonk en via dat deeltje van Licht kun je een beroep doen op de Bron van al wat is/ God. Ik ben er simpelweg om je te helpen die connectie makkelijker tot stand te brengen.

Om je gebeden werkelijk te manifesteren, moet je ze te diepste in je hart voelen alsof ze al gemanifesteerd zijn. Voel diepe vrede en dankbaarheid van je hart naar buiten stralen. Deze energie zal zegeningen aantrekken, welke jij dan weer met anderen kunt delen.

Ik Ben Sandalfon en ik breng je hartgedragen gebeden met liefde naar de Bron.”

Daarmee legt Sandalfon iets heel belangrijks uit over bidden. Bidden is niet het buiten jezelf plaatsen van iets. Want wanneer je wanhopig bent en het buiten jezelf plaatst, blijft de energie ver weg. In plaats daarvan is bidden het verankeren van liefde en licht in je eigen hart. Het is ene je afstemmen op het Goddelijke (in jezelf) en vanuit deze zijnstoestand kun je de vreugde en vrede voelen van je gewenste uitkomst. Door het cultiveren van positieve emoties tijdens het bidden, verhoog je je trilling en maak je de wereld alleen al mooier door deze spirituele beoefening.

Na het afstemmen van de essence van Sandalfon, mag ik vandaag de essence al uitsturen naar een aantal klanten en is er ook een verzoek voor een persoonlijk engelengebed. Zo fijn om te mogen doen. Mooi hoe de energie van Sandalfon en zijn fijne boodschap daarin een stukje inspiratie mag brengen.

Wil je ervaren wat engelengebeden voor jou en je leven kunnen betekenen? Doe dan de gratis engelengebeden challenge. Een prachtig en inspirerend boek is daarnaast 365 Days of Angel Prayers met een jaar lang gebeden en engeleninspiratie. Het is ook een erg leuk geschenk voor kerst trouwens. En tot slot schrijf ik dus gepersonaliseerde engelengebeden die je een instrument geven om iedere dag contact te leggen met de engelen om jouw intenties te ondersteunen.

Ik wens je een mooie tijd van het jaar, waarin al onze gebeden de wereld wat lichter mogen maken!

Liefs

Cathelijne

Engelengebeden challenge

Maanmeditatie voor 6 december: Bloedmaan – overleven

360893179e6fc3dcdad4190f8157ceabDeze volle maan valt al vrij vroeg in december en om die reden is er dit jaar geen boommaan, want die valt normaal gesproken tussen 10 en 20 december.

Deze volle maan staat daarentegen bekend als de Bloedmaan. De Bloedmaan wordt al eeuwen zo genoemd, omdat in vroegere tijden de varkens geslacht werden om in de winter te zorgen voor de voeding die zo hard nodig was. Het doorkomen van de winter was in die periode nog een uitdaging, omdat men afhankelijk was van de oogst uit de natuur, zonder allerlei kunstmatige voorzieningen als broeikassen. De Bloedmaan is een periode waarin we afscheid nemen van wat achter ons ligt. We kunnen ons bezinnen wat we willen behouden.

Deze maan wijst ons erop wat er kwetsbaar in ons is. Kwetsbaarheid en persoonlijke zwakheden verdienen geen straf en kritiek, maar extra zorg. Het is belangrijk onszelf deze periode de ruimte te geven oud leed te verwerken. Onze geest mag rust krijgen. De winter is een tijd van naar binnen keren, energie verzamelen om in de lente weer tot bloei te kunnen komen. Ieder jaargetijde heeft zijn eigen energie en het is onverstandig in de winter te willen bloeien en groeien. Om de komende lente goed in te kunnen gaan, vraagt de winter van ons dat we alle zaken loslaten die ons hogere goed niet langer dienen. Dat we emotioneel gezien tijd nemen voor verwerking. We mogen de tijd nemen voor rust, zelfzorg en waar nodig herstel.

Voor gevoelige mensen en lichtwerkers spelen naast de winterse energieën ook de verhoogde trillingen die bij het ascentieproces horen een grote rol. Deze trillingen kunnen veel oude patronen naar boven brengen, die zowel in ons persoonlijke leven als het openbare leven kan leiden tot chaos. Sommige mensen ondervinden in dit proces veel vermoeidheid en andere fysieke klachten. Ook komen we in contacten met anderen oude patronen tegen. Contacten mogen uitgezuiverd worden. Daarbij is het belangrijk liefdevol maar krachtig je waarheid te spreken.

Dia1Hoe dichter we bij onze ziel komen en blijven, hoe zuiverder en krachtiger het licht zal zijn dat we kunnen uitstralen, naar onze aarde, de mensen in nood, de dieren die uitsterven en verder naar alles wat leeft en licht nodig heeft.

We zullen deze meditatie dan ook contact maken met Moeder Maria, de Koningin der Engelen. 

Je kunt deze meditatie voorbereiden door vooraf een kwartier voor jezelf de rekening op te maken waar het gaat om overleven, léven en zelfzorg. Hoe ga jij met jezelf om? Wat zijn de kritiekpunten op jezelf? Zou je hier anders mee om kunnen gaan? Kun je liefdevoller naar jezelf kijken? Bet voor jezelf zorgen?

De meditatie

Je kunt je om 20.00 uur bij mij en de andere Lichtwerkers die meedoen, aansluiten om te mediteren.
Hoewel we allemaal op onze eigen plek zijn, kunnen we toch op elkaar afstemmen en zo een veld van bewustzijn vormen. Je zult merken dat mediteren daardoor vaak gemakkelijker gaat en een diepere kracht bevat. Wanneer je niet kunt deelnemen om 20 uur, kun je je ook eerder of later afstemmen.

 • Ga rustig zitten.
 • Begin met het zuiveren van je ruimte. Ik doe dit altijd door een zuil van licht te plaatsen, een platinum net door de ruimte te laten halen en de ascentie vlam uit te nodigen. Ook gebruik ik altijd de auraspray Michael van Crystal Angel Essences. Deze keer zal ik ook de Moeder Maria essence gebruiken.
 • Zet je voeten stevig op aarde om jezelf te gronden, voor je contact maakt met het zilveren licht van de maan. Stel je hierbij voor dat wortels van je voeten diep de aarde ingaan.
 • Vraag Aartsengel Michael je te beschermen met zijn diepblauwe mantel van bescherming.
 • Verbind je met alle Lichtwerkers zodat we een netwerk van Licht om de aarde vormen.
 • Stel je nu voor dat je je in een tempel van Licht bevindt in de Hogere dimensie. Deze tempel $(KGrHqMOKpwE7I6)2Y!pBRi!Notbn!~~60_35is gevormd als een piramide en straalt een schitterend licht uit. Je betreedt deze tempel. Je bevindt je in een ruimte waarin de wanden gevormd zijn van aquamarijn en van zichzelf licht geven. Je ademt deze kleur in je hart en in je aura.
 • Voor je verschijnt een figuur van schitterend zacht aquamarijnblauw licht. Wanneer dit wezen dichterbij komt, zie je dat het Moeder Maria is, de Koningin van alle engelen. Maria is de overziel van de Moeder van Jezus en haar engelen brengen heling en compassie. Zie hoe haar engelen liefdevol om je heen gaan staan en vanuit hun harten en handen heling naar jou toe sturen, terwijl Maria je liefdevol aankijkt. Ze kent je ‘fouten’ als mens maar ziet de perfectie van je Ziel. Ze straalt dit uit en vraagt je je hart te openen voor jezelf en jezelf te bejegenen met liefde, respect en compassie. Zie je hart als een bloem met 33 blaadjes en open één voor één deze blaadjes.
 • Twee van Maria’s engelen brengen nu een spiegel naar voren. Je ziet jezelf eerst in je menselijke vorm. Stuur liefde naar alle delen van jezelf waar je wel eens moeite mee hebt, of kritiek op hebt. Wanneer je dit gedaan hebt, verschijnt je ware zelf in de spiegel. Je ziet dat je een wezen bent van fonkelend licht. Dit is wie je werkelijk bent en wat je op aarde neer mag zetten.
 • Maria komt nu achter je staan en legt om je schouders haar aquamarijnkleurige mantel. Deze mantel is nu in jouw aura geplaatst. Ze draait je vervolgens naar zich toe en geeft je een knuffel en neemt afscheid van je met haar engelen.
 • Breng nu je bewustzijn weer terug naar de ruimte waar je begonnen bent. Je beweegt je handen en voeten, rekt je uit en voelt je lichaam weer stevig op de ondergrond zitten. Wanneer je klaar bent, blaas je heel bewust de kaars(en) uit en daarmee laat je de meditatie los.

Een mooie en zachte maan gewenst!

Cathelijne

http://www.angellightheart.nl

Harmonische convergentie: bijzondere planetaire standen deze maand!

We leven in een bijzondere tijd! Gisteren was er de prachtige energie van de zonsverduistering op 20 mei en vandaag was de nieuwe maan (21 mei).

Deze twee vormden als het ware de start van een periode van een maand waarin we meer mogen leven vanuit ons hart met daarin aandacht voor het vrouwelijke aspect in onszelf: het Goddelijke Vrouwelijke. Dit is een belangrijk thema in de nieuwe tijd en draagt bij aan ascentieproces.

Vandaag ontving ik bericht dat er vandaag (21 mei) naast de bijzondere sterenkundige standen een nieuwe Harmonische Convergentie gestart is.  Dit wil zeggen dat de poorten tussen onze fysieke wereld op aarde (3D) en de dimensie van de engelen en opgestegen meesters (5D en hoger) nu aan het openen zijn.

Er waren tot dit moment drie eerdere harmonische convergenties die als het ware opstapjes waren naar deze zeer sterke convergentie. Ze hebben bijgedragen aan het ontwaken van het bewustzijn op aarde en vonden plaats in 1975, 1987 en 1999.

In deze tijd zag je grote vooruitgang op het gebied van globale en technische ontwikkeling. We staan in deze tijden meer open voor de schittering van onze eigen Goddelijke zelven.  

Deze poorten openen zich vanaf vandaag tot aan zaterdag de 26e mei. Dan is de Grote Poort open en dit blijft zo tot 22 december 2012. 

Gedurende deze tijd, kan zich veel ontwikkkelen omdat er zoveel licht binnenstroomt dat er meer goddelijke interventie mogelijk is.
Het is daarom van groot belang deze tijd aan te grijpen voor zelfheling, meditatie en het inroepen van de Goddelijke krachten, engelen, opgestegen meesters of welke wezens van Licht en het Goddelijke ook maar in jouw hart resoneren.

Het gehele proces van de harmonische convergentie zal in juni nog eens vervolgd worden door andere krachtige instromen van energie. Op 4 juni is er een maansverduistering en volle maan. Voor wie de volle maan mail ontvangt, zal er een passende meditatie in de digitale postbus vallen.

En dan is er een zeer belangrijk kosmisch moment op 6 juni. Op dat moment schuift de planeet venus voor de zon langs en dit brengt de aspecten van Venus versterkt naar de aarde. Het geheel wordt afgesloten op 21 juni tijdens de equinox. Dit zal een zeer intense, maar evenwicht brengende energie zijn die een laatste instroom van energetische codes bevat die het mogelijk maakt om blokkades op te lossen.

We kunnen deze maand van 20 mei tot 21 juni zien als en kristallijnen overgangstijd. Er mag nu een balans komen tussen het Goddelijke mannelijke en Goddelijke vrouwelijke deel in onszelf en op aarde. Omdat het mannelijke aspect de laatste tweeduizend jaar is oververtegenwoordigd, betekent dit voor ons dat we ons mogen openen voor het vrouwelijke deel.

Wat kun je doen in deze tijd om je eigen groei en de groei en heling van de aarde te versnellen?

1. Adem in en door je hart. Doe dit bij het opstaan, midden op de dag en bij het naar bed gaan. Adem het inkomende licht in je hart en adem liefde uit (naar jezelf, een ander, de wereld etc).

2. Zorg goed voor jezelf. Deze zelfzorg mag holistisch zijn. Verbindt je met het zorgende aspect van de Goddelijke Moeder en zorg voor je innerlijke kind. Zorg goed voor je lichaam. Zorg voor je gedachten en transformeer negatieve gedachten. Zorg voor je gevoelens, door ernaar te luisteren. Zorg voor je spirituele zelf door meditatie en spirituele beoefening.

3. Breng tijd door in de natuur en stel je voor hoe het licht alles aanraakt, heelt en verniewt: ook jou!

4. Deel je ervaringen met anderen en zoek inspiratie. Dit is een tijd van onderlinge verbondenheid. We hoeven dit pad niet alleen te gaan en waar mensen samen mediteren wordt het effect verveelvuldigd.

5. Werk met aartsengel Chamuel aan je hart en diens heling. Er is net een prachtige Crystal Angel Essence voor gecreerd, die bij mij te bestellen is via angellightheartAThotmail.com (AT vervangen door @). Er staat ook een gratis meditatie van Chamuel op mijn youtube.

6. Werk met Moeder Maria om het Goddelijke Vrouwelijke in jezelf toe te laten. Laat je door haar helpen om beter voor jezelf te zorgen en liefdevoller met jezelf om te gaan.

7. Werk met Venus en zie de schoonheid in jezelf en de wereld. Wees dankbaar voor deze schoonheid en stuur er je liefdevolle aandacht naartoe.

Voor inspiratie, essences, afgestemde engelenbeelden en godinnenbeelden verwijs ik graag naar mijn sites:

www.angellightheart.nl
www.heart-healingart.nl

Een liefdevolle groet,

Cathelijne

Celia Fenn-Activering van de Oceaanpoorten 10-10-10

Onderstaande vertaling van het artikel van Celia Fenn kwam ik tegen op www.nieuwetijdskind.com. Ik ben zo vrij hem met jullie te delen, zodat zoveel mogelijk mensen morgen mee kunnen mediteren op de bijzondere dag 10-10-10!

 • Globale Meditatie voor de Oceaanrasters en de Ascensie van de Mensheid en de Planeet in Het Gouden Tijdperk van Licht.

  met Celia Fenn in Zuid-Afrika, Kai in Argentinië en Brendan Fearn in Australië.

  Oktober 2010

  Op 10/10/10 gaat de Aarde door de eerste van 3 Sterrenpoorten die een
  diepgaande verschuiving en verandering naar de Mensheid en de Aarde
  zal brengen. Na de voltooiing van deze 3 Sterrenpoorten in december
  2012, zal de Aarde het Gouden Tijdperk van Licht en Vrede binnengaan en
  zal de Mensheid klaar zijn om deel uit te maken van deze Grote
  Verschuiving.

  We hebben ons verenigd om de energie voor deze Verschuiving in
  Zuid-Afrika, Mexico en Australië vast te houden, in samenwerking met de
  Walvissen Natie en de Zeewezens. We nodigen jullie uit om deze
  Meditatie op 10 oktober samen met ons te doen zodat de Opkomende
  Energie op dit tijdstip Wereldwijd gevierd mag worden!

  De 1ste Sterrenpoort op 10/10/10 wordt “Ster van de Zee” of “Stella
  Maris” genoemd, omdat het de terugkeer van het Shekinah Licht van de
  Goddelijke Vrouwelijke energie naar de Oceanen viert. Tegelijkertijd
  zullen de Walvissen die de Hoeders van de Akasha-kronieken van de Aarde
  zijn, een matrix van energie activeren die de afdruk ondersteunt voor
  de Nieuwe Mensheid die op de Planeet in het Gouden Tijdperk van Vrede
  en Eenheid zal opkomen. De Dolfijnen zullen in hun rol als
  Meesterhoeders van het DNA, helpen bij de activering van de Nieuwe DNA
  Codes en Lichtsequenties die de nieuwe codes in het Menselijke DNA en
  de Planetaire Akasha zullen “schrijven”.

  De tijdDolfijnen van Potentieel en Mogelijkheden is voorbij. De keuzes worden
  op een diepgaand niveau gemaakt. De Indigo en Kristalwezens, de
  Verrezen Meesters, Engelen en Aartsengelen, en de Hemelwezens staan
  klaar om de Grote Verschuiving bij te staan op elke mogelijke manier
  die zij op dit ogenblik kunnen vinden. De beweging voorwaarts is
  onherroepelijk en in overeenstemming met de Goddelijke Wil.

 • De Ster van de Zee

  Het mooie en voedende Licht van het Goddelijke Vrouwelijke aspect van
  God werd vorig jaar in de Aarderasters en de Grote Aardehoeder
  Kristallen van de Aarde geactiveerd. De Zachte en Liefdevolle Shenikah
  energie beweegt zich nu door deze rasters en brengt vreugde en overvloed
  naar degenen die er voor openstaan om haar geschenken te ontvangen.

  Op 10/10/10 zullen de Grote Oceaankristallen, de Oceaanhoeders,
  geactiveerd en in overeenstemming gebracht worden met de Aarderasters en
  deze zullen het Shekinah Licht door de Oceanen sturen. Alle Wezens van
  de Zee staan klaar om de opkomende energie van de Ster van de Zee te
  verwelkomen.

  De Stella Maris energie wordt door vele Godinnen uitgedrukt – Isis,
  Moeder Maria, Yemaya en Venus – allen die Mooi, Stralend en Koesterend
  zijn. Zij dragen het geschenk van Genade en Overvloed. Waar zij aanwezig
  zijn is er Schoonheid, Overvloed en Liefde.

  Wanneer de Ster van de Zee opkomt en de Grote Kristallen geactiveerd
  worden, zullen de laatste stappen genomen worden om de Globale Vijf
  Dimensionale Rasters te voltooien, welke de Planeet volledig in haar
  nieuwe Matrix van Licht zullen tillen.

  Het Heilige Licht zal naar de Oceanen terugkeren en de Wateren zullen
  weer zuiver en stralend worden. Het vervuilen van water met toxische
  energie zal niet langer getolereerd worden in de Koninkrijken der
  Natuur. De Waterelementalen zullen terugkeren om hun rijken te zuiveren
  en te verdedigen. De Vijf Dimensionale Oceanen zijn Heilig, onder de
  Voogdij van de Ster van de Zee, de liefdevolle energie van de Kosmische
  Moeder.

  De Walvis Matrix

  Op dit ogenblik bestendigen de Walvissen een Matrix van Lichtenergie
  die de afdruk of de Akasha-kronieken van de Nieuwe Soort zal ontvangen,
  die de Planeet Aarde na de Grote Verschuiving zal bewonen. Deze Nieuwe
  Soort zij wij… wanneer we transformeren en veranderen en de opties
  selecteren die het best bij onze nieuwe rol als Lichtwezens op de Nieuw
  Aarde passen.

  De Walvissen zijn onze Voorouders, de oorspronkelijke Aardehoeders en
  zij begeleiden ons in onze rol als Planetaire Aardehoeders voor de
  Vijf Dimensionale Nieuwe Aarde.

  Wanneer de Grote Oceaankristallen geactiveerd zijn, zal de Walvis
  Matrix met de Aardekristallen en de Oceaankristallen verbonden worden
  en de transmissie van de Kosmische Lichtcodes voor de Nieuwe Aarde over
  het gehele Planetaire Raster toestaan.

  Er zal een ongelooflijk krachtige Lichtgolf door de Planetaire
  Kristallijnen Matrix stromen en je zult turbulentie en opwellingen
  kunnen ervaren wanneer de Planeet zich in de Nieuwe Energie en de nieuwe
  Lichtfrequenties stabiliseert. Er zal een snelle zuivering zijn van
  het Water Element en van Emotionele- en Gevoelstoestanden in de Mensen.
  Dit kan snelle verschuivingen in relaties en andere situaties
  teweegbrengen waarbij intense gevoelens betrokken zijn.

  De DNA en Dolfijn Matrix

  De Dolfijn matrix die eerder dit jaar werd neergezet, heeft de
  Mensheid voorbereid op het “schrijven” van nieuwe DNA sequenties en
  codes, terwijl de Mensen op de transmissies van Goddelijk Licht en
  Liefde vanuit het Kosmisch Centrum reageren.

  10/10/10 zal een puntzijn waar de krachtige nieuwe lichtcode transmissies de Rasters zullen binnenstromen en het Menselijk Lichaam/Lichtlichaam potentiëlen zal kiezen die het meest met de nieuwe Lichtcodes resoneren. Deze zullen nieuwe persoonlijke- en sociale gedragssequenties activeren.

  De Dolfijnen staan klaar om ons te helpen de energieën in evenwicht
  te brengen terwijl we de sequenties activeren. Het is hun taak om de
  spiralen van inkomend licht liefdevol te stabiliseren, zodat ze in het
  DNA ontvangen en geactiveerd kunnen worden in de Goddelijke
  Licht-blauwdruk van de Mensen en van alle wezens op de stralende Blauwe
  Ster Planeet.

  MEDITATIE VOOR 10/10/10

  Doorgegeven door de Shekinah in haar Rol als ‘Ster van de Zee’ door Celia Fenn

  Geliefden, Geliefde Kinderen van Licht en de Aarde… we vragen jullie
  om voor deze meditatie een Kaars bij je te hebben om het Vuur van
  Spirit, en Water om de Oceanen te vertegenwoordigen. We vragen of je
  misschien enkele schelpen of iets hebt dat je met de Oceaan zal
  verbinden en ook enkele kristallen om de activering van de
  Oceaankristallen te vertegenwoordigen. Het zou natuurlijk het beste
  zijn als je deze meditatie als ceremonie dicht bij een oceaan zou
  houden als dit voor jullie mogelijk is!

  Creëer om te beginnen een altaar met heilige intentie, met je kaars,
  het water, de schelpen en kristallen. Dit altaar zal de Ster van de Zee
  en de Oceaanwezens eren.

  Als jullie in groep zijn, vorm dan een cirkel, houd elkaars handen
  vast en adem diep in je Hartcentrum. Sta de Hartchakra toe zich te
  openen en laat de energie van Goddelijke Liefde en Compassie vrij
  stromen. Laat de energie rond de cirkel stromen om EEN te worden. (Als
  je alleen bent, kun je je voorstellen dat de energie doorgegeven wordt
  via alle Ontwaakte Wezens van Licht die deelnemen aan de 10/10/10
  activeringen).

  Roep nu de aanwezigheid van de Ster van de Zee op, het Goddelijke
  Vrouwelijke Shekinah Licht dat vanuit het Kosmische Hart als het
  Vrouwelijke Aspect van Goddelijk Licht pulseert, omhoog rijzend via de
  Oceanen Kristallijnrasters van Licht.

  Voel haar aanwezigheid als Liefde, Steun, Koestering en Schoonheid.
  Ze rijst omhoog en wordt geboren in het Hart van elke aanwezige
  persoon. Ze omhelst en koestert je in Goddelijk Licht. Toon haar je
  Dankbaarheid!

  Terwijl je haar aanwezigheid voelt, voel je ook de Activering van de
  Grote Oceaanhoeder Kristallen die de Nieuwe Lichtcodes doorgeven. Voel
  deze energieën door de Oceanen en de Waterrasters in je eigen lichaam
  pulseren.

  Je activeert een proces van diepe zuivering. Het water vult zich met
  Licht en wordt Stralend. Je Lichaam vult zich met Licht en je wordt
  Stralend. Voel de schittering die in en door je heen gestuurd wordt.

  Word je nu bewust van de Dolfijnenergie om je heen, terwijl de
  Dolfijnen de Grote Spiralen van Licht die de Planeet en de Oceanen
  binnenkomen, stabiliseren. Zij helpen je met Liefde en Gratie. Toon hen
  je dankbaarheid.

  Nu komen de Walvissen binnen, een Majestueuze aanwezigheid van Licht,
  gevuld met oude Wijsheid en Liefde. Zij weven hun Matrix van Licht om
  je heen zodat je de nieuwe Kosmische Lichtcodes kunt ontvangen die het
  DNA zullen activeren om de nieuwe sequenties in je Lichaam en
  Lichtlichaam te schrijven. Toon hen je dankbaarheid!

  Je beweegt je samen met de hele Schepping door de 10/10/10
  Sterrenpoort. Alles Verandert – het Verhaal wordt herschreven. Je baart
  een Nieuw Zelf, een nieuwe Mensheid, een Nieuwe Planeet!

  Je gaat het Tijdperk van Licht en Vrede binnen!

  Wees Welkom in deze nieuwe Ruimte van Licht. Voel de hele Schepping deze Nieuwe Geboorte vieren!

  Neem nu wat stilte tijd om de energieën in je Kern te integreren.

  Adem diep in. Keer terug naar je Hartruimte. Adem diep in. Open je ogen. Adem diep in.

  En zo is het!

  Je kunt nu eender welke bijkomstige rituelen en vieringen uitoefenen die in je opkomen.

  We Zegenen jullie met Liefde en Gratie!

  Je bent vrij om dit materiaal op 10/10/10 in je meditaties te gebruiken.

  Met Liefde en Vreugde van de Meditatieleiders.

  De Meditatieleiders

  Celia Fenn woont in Kaapstad, South Africa. Haar werk kan gevonden worden op   www.StarchildGlobal.com.

  Kai Luz de Sirio woont in Mexico. Zijn werk kan gevonden worden op   www.quantumholoforms.com.

  Brendan Fearn woont in Sydney, Australië. Zijn werk kan gevonden worden op http://oneearthonetribe.com.

  Nederlandse vertaling © Ulla Mertens – The Golden Age

  Origineel artikel te vinden op http://www.StarchildGlobal.com

  Dit artikel mag in z’n geheel en ongewijzigd worden gekopieerd en verspreid met inbegrip van alle copyright-vermeldingen.